СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ РІЗНОГО ТИПУ

  • О.В. Безпалько Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Ключові слова: центр соціальної служби для сім’ї, дітей і молоді, соціально-педагогічна робота, територіальні громади

Анотація

У статті представлені результати опитування директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді різних реґіонів України, проаналізовано особливості соціально- педагогічної роботи цих служб у сільських та міських територіальних громадах.

Посилання

1. Толстоухова С.В. Організаційно-педагогічні основи функціонування системи соціальних служб для молоді: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 2002. – 287с.
2. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика: Монографія. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 333 с.
3. Кузьменко О.А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної системи. Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1998. – 184 с.
4. Лактионова Г.М. Теоретико-методологические основы социально-педагогической работы с женской молодежью в условиях крупного города: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05. – К., 1999. – 419 с.
5. Шендеровський К.С. Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді – особлива організація соціальної інфраструктури територіальної громади // Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименко. – К.: Главник, 2005. – Т. 4. – С. 317-323.
6. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: ”Академия”, 2002. – 272 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Безпалько, О. (2007). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ РІЗНОГО ТИПУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 30-37. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1821