СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • І.С. Доля Запорізький національний університет
Ключові слова: соціалізація, підлітки, притулок для неповнолітніх, дезадаптація, депривація, механізми соціалізації, напрямки діяльності соціального педагога

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціалізації дітей-сиріт підліткового віку в умовах притулку для неповнолітніх. У статті розглянуті причини порушення соціалізації дітей підліткового віку в умовах притулку для неповнолітніх та визначені шляхи подолання її порушень. Аналізується роль різних фахівців у соціалізації підлітків у притулку та визначаються напрямки роботи соціального педагога у вирішенні цієї проблеми.

Посилання

1. Лишенные родительского попечительства / Под ред. В.С. Мухина. – М.: Наука, 1991. – 274 с.
2. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студентов пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2000. – 192 с.
3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. – К., 1997. – 209 с.
4. Кочерга Н.И., Супрун В.К. О некоторых проблемах детских учреждений для сирот // Дефектология. – 1992. – № 1. – С. 34-38.
5. Стан та соціальний захист сільських дітей: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 р. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 250 с.
6. Проблеми бездоглядності та безпритульності. / За ред. М.М. Ілляш. – Київ: Смолоскип, 2004. – 274с.
7. Мудрик А.В. Социализация как социально-педагогическое явление // Воспитательное пространство как объект педагогического исследования: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.Л. Селиванова – Научный центр современных проблем воспитания. – Калуга: Ин-т усовершенствования учителей, 2000. – С. 23-32.
8. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М.: Наука, 1990. – 120 с.
9. Протко Ю.А. Психологическое изучение детей в школе-интернате. – М.: Наука, 1990. – 132 с.
10. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. – 480 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Доля, І. (2007). СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 79-84. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1830