ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ВЗАЄМИН СУСПІЛЬСТВА З ЛЮДЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

  • Л.М. Завацька Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
  • В.О. Сачок Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
Ключові слова: морально-етичні взаємовідносини, морально-духовні смисли, толерантність, суспільство, люди з особливими потребами

Анотація

У статті розглядаються проблеми толерантного, морально-етичного ставлення до людей- інвалідів, особливості взаємодії цивілізованого суспільства з ними. Наводяться етичні правила, яких необхідно дотримуватися у спілкуванні з людьми, що мають особливі потреби.

Посилання

1. Полупан І.І. Особливості психологічної реабілітації людей з обмеженими можливостями // Вісник Чернігівського державного університету імені Т.Г. Шевченка. – Сер.: психологічні науки: Збірник наукових праць у 2 т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 41. – Том 2.
2. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. – М., 2004.
3. Кравченко Р. Розвиток соціальних служб для осіб із розумовою відсталістю.// Соціальна політика і соціальна робота. – №1. – 1999.
4. Левін Р. Перший досвід діяльності центру соціальної роботи з дітьми-інвалідами // Соціальна політика і соціальна робота. – № 3, 4. – 1999.
5. Соціальна робота: технологічний аспект: навчальний посібник / За заг. ред. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. – Нью-Йорк., 1994.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Завацька, Л., & Сачок, В. (2007). ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ВЗАЄМИН СУСПІЛЬСТВА З ЛЮДЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 85-91. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1831