ДЕЛІНКВЕНТНА ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНІХ: ЗМІСТ ТА ПРОФІЛАКТИКА

  • Н.В. Заверико Запорізький національний університет
Ключові слова: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, профілактика делінквентної поведінки, моделі профілактики делінквентної поведінки

Анотація

У статті висвітлюється поняття “делінквентна поведінка”, розглядається механізм її формування у неповнолітніх та характеризуються підходи до профілактичної роботи з делінквентними підлітками та моделі корекції такої поведінки.

Посилання

1. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К.: НМЦ, 1996. – 156 с.
2. Максимова Н.Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками. – К.: НМЦ, 1997. – 119 с.
3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогіка. – М.: Гарда рики, 2005. – 269с.
4. Білоусова В.О. Особистісний підхід у справах гуманізації взаємин старшокласників та його методичне забезпечення // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 93-96.
5. Бех І. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. – 1999. – № 2. – С. 13-16.
6. Акимова М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М.: Знание, 1982. – 80 с.
7. Методика и технологии работы социального педагога / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. М.А. Галагузовой, А.В. Мардахаева. – М.: Изд.центр „Академія”, 2002. – 192 с.
8. Заверико Н.В. Соціально-педагогічні технології профілактики адиктивної поведінки // Підготовка соціальних працівників/соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки молоді // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2004. – С. 63-71.
9. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: Логос, 2003. – 134 с.
10. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Заверико, Н. (2007). ДЕЛІНКВЕНТНА ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНІХ: ЗМІСТ ТА ПРОФІЛАКТИКА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 92-96. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1832