АКТИВНІ МЕТОДИ У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

  • А.І. Конончук Запорізький національний університет
Ключові слова: соціальні педагоги, заклади вищої освіти, активні методи навчання

Анотація

У статті аналізується роль активних методів навчання у професійній підготовці соціальних педагогів (мозковий штурм, дискусія, ситуативно-рольові та ділові ігри, тренінг).

Посилання

1. Артемова Л. Ігрові методи та прийоми у викладанні педагогічних дисциплін. // Актуальні проблеми педагогічної освіти: збірник наук.праць / За заг.ред. Онкович Г.В., Ломаковича А.М. – Київ-Кременець: РВЦКОГПІ ім.Тараса Шевченка – 2004. – С. 195 – 198.
2. Архіпова С.П. Активні методи у підготовці соціальних працівників // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2003 р., Ужгород / За заг.ред. І.В. Козубовської, І.І. Миговича. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – С.23-25.
3. Барднер Г., Никольский А. Формы групповой работы и оценка их эффективности // Новые знания. – 2001. – № 3. – С. 33-41.
4. Безпалько О.В. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 22-25.
5. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991.
6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Житомир: Житомир.пед.ун-тет, 2003. – 229 с.
7. Коваленко А.Б. Застосування методів активного навчання при підготовці психологів // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ-Ніжин: Видавництво НДУ; ДС «Міланік», 2007. – Том 10. – Вип.1 – С. 113-116.
8. Панфилова А.П. Деловые игры в последипломном образовании // Новые знания. – 2002. – № 3. – С. 35-39.
9. Роджерс К. О групповой психотерапии. – М., 1993.
10. Пометун О., Пирженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник. – Київ: Видавництво А.С.К. – 2004. – 192 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Конончук, А. (2007). АКТИВНІ МЕТОДИ У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 108-113. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1835