ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • Ю.А. Паскевська Запорізький національний університет
Ключові слова: професійна підготовка, мовленнєва компетентність психолога, навчальний процес

Анотація

У статті проаналізовано специфічність професійної підготовки майбутніх психологів, зроблено акцент на технологіях мовленнєвої підготовки студентів-психологів, розкрито сутність практикуму з основ мовленнєвої компетентності психологів.

Посилання

1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Уч. пособие. – К.: Укртехпрес, 1997. – 216с.
2. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М.: Наука, 1968. – 173 с.
3. Максименко С.Д. Генезис существования личности. – К.: Из-во ООО “КММ”, 2006. – 240 с.
4. Максименко С.Д. Психологічні проблеми особистісно – орієнтованого навчання. Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти// Зб. матеріалів міжреґіонального науково-практичного семінару. – Київ – Рівне. – 1997. – С. 39-42.
5. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та інші: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.
6. Пов’якель Н.І. Професійна рефлексія психолога-практика // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 6-7. – С. 3-6.
7. Чепелєва Н.В. Формування професійної компетентності в процесі вузівської підготовки психолога–практика// Актуальні проблеми психології. Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – К., 1999. – Вип.19. – С.271-278.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Паскевська, Ю. (2007). ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 127-131. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1839