ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

  • В.А. Поліщук Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна освіта, професійна підготовка, допрофесійна підготовка, професійний відбір, тенденції професійної підготовки

Анотація

У статті розкрито теоретичні підходи щодо трактування суті допрофесійної підготовки і професійного відбору майбутніх соціальних педагогів. Узагальнено можливі підходи і способи до вирішення даного питання. Обґрунтовано доцільність багатоваріантного підходу до вирішення даної соціально-педагогічної проблеми.

Посилання

1. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. – М.: SvR-Аргус, 1994. – 208 с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 195 с.
3. Энциклопедия профессионального образования: В 3 т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1998. – Т. 1. – С. 290.
4. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студентов высш. и сред. пед. учебных заведений.– М.: Академия, 2000. – 176 с.
5. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): Навч.-метод. посібник / За ред. Г.О. Балла, П.С. Перепелиці, В.В. Рибалка. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.
6. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.
7. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Ин-т практической психологии, 1996. – 256 с.
8. Капустіна О.В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. – К., 2004. – 198с.
9. Пасічняк Р.Ф. Вплив особистісного самовизначення людини на формування її професійних здібностей // Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Д.Е. Орбан, Д.М. Гринджука. – К.: Преса України, 1997. – С.45-49.
10. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. – Обнинск: Принтер, 1993. – 57 с.
11. Михайлов И.В. Опыт активизации профессионального самоопределения старшеклассников: Автореф. дисс. ... канд. псих. наук: 19.00.07. – М., 1975. – 24 с.
12. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте: Психологические исследования. – М.: Просвещение, 1968. – 252 с.
13. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: МГУ, 1990. – 367 с.
14. Кон И.С. В поисках себя: личность и её самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.
15. Бернс Р. Развитие “Я” – концепции и воспитание / Пер. с анг. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Поліщук, В. (2007). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 144-149. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1842