ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ІЗ НЕФОРМАЛЬНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ МОЛОДІ

  • Л.М. Романишин Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
  • С.М. Калаур Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Ключові слова: молодь, неформальні об’єднання, соцільно-педагогічна робота, соціальний педагог

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження особливостей роботи соцільних педагогів з учасниками неформальних об’єднань. Надаються рекомендації щодо шляхів удосконалення соцільно-педагогічної діяльності у неформальних молодіжних об’єнаннях.

Посилання

1. Башкатов И.П. Психология асоциально – криминальных групп подростков и молодежи. – М.: Воронеж: Издательство НПО “МОДЕК”, 2002. – 416 с.
2. Забрянский Г.И. Механизм формирования антисоциальных подростковых юношеских групп // Криминологи о неформальных молодежных объединениях. М.: Юрид. лит., 1990. – С. 49.
3. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Соц. ислед. – 1991. – №1. С. 82 – 85.
4. Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний організований рух та неформальна ініціатива. – К., 2000. – 460 с.
5. Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике // Соц. ислед. – 1998. – №11. – С. 95 – 102.
6. Словник – довідник для соціальних педагогів і соціальних працівників /За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук – К., 2000. – 260 с.
7. Шакурова М.В. Методика и технология роботы социального педагога : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 272 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Романишин, Л., & Калаур, С. (2007). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ІЗ НЕФОРМАЛЬНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ МОЛОДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 176-181. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1847