ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О.В. Турська Запорізький національний університет
Ключові слова: професійна підготовка, організаційно-дозвіллєва діяльність, навчання, знання, вміння

Анотація

У статті розглянуто сучасні проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності. Аналізується досвід організації та проведення організаційно-дозвіллєвої практики на факультеті соціальної педагогіки та психології Запорізького національного университету.

Посилання

1. Заверико Н.В. Технології практичної підготовки соціальних педагогів // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 1999. –Ч.3. – С.63-69.
2. Заверико Н.В. Практика як основа підготовки соціального педагога // Наукові записки НДПУ. – Ніжин: НДПУ, 1998. – Вип.1. – С.87-92.
3. Козій М.К. Психолого-педагогічні умови удосконалення педагогічної практики студентів: Методичний посібник. – К.: НПУ, 2000. – 141с.
4. Кара С. Організація керівництвом педагогічною практикою – важлива умова формування професійної компетентності студентів // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №2. – С.64-70.
5. Науменко Л.А., Матвеева В.А., Черепичина О.А. С заботой о детях: Кратк. методич. рекомендации. – Запорожье: ЗГГТТ, 2001. – 184 с.
6. Пундик Л.Є. Зміст і форми діяльності студентів як соціальних педагогів у літніх таборах // Соціалізація особистості: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2000. – Вип. 1. – С.205-211.
7. Стрелецкая Е. К вопросу об особенностях летней педагогической практики // Alma mater, 2005. – №2. – С.52-53.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Турська, О. (2007). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 210-216. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1853