PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES FOR LEISURE ACTIVITY ORGANIZATION

  • O.V. Turska Zaporizhzhya National University
Keywords: professional preparation, leisure activity organization, education, knowledge, skills

Abstract

The article addresses the contemporary problems in the preparation of future social pedagogues for leisure activity organization. Experience of preparing and holding practice in leisure activity organization at the Department of Social Pedagogic at Zaporizhya National University is analyzed.

References

1. Заверико Н.В. Технології практичної підготовки соціальних педагогів // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 1999. –Ч.3. – С.63-69.
2. Заверико Н.В. Практика як основа підготовки соціального педагога // Наукові записки НДПУ. – Ніжин: НДПУ, 1998. – Вип.1. – С.87-92.
3. Козій М.К. Психолого-педагогічні умови удосконалення педагогічної практики студентів: Методичний посібник. – К.: НПУ, 2000. – 141с.
4. Кара С. Організація керівництвом педагогічною практикою – важлива умова формування професійної компетентності студентів // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – №2. – С.64-70.
5. Науменко Л.А., Матвеева В.А., Черепичина О.А. С заботой о детях: Кратк. методич. рекомендации. – Запорожье: ЗГГТТ, 2001. – 184 с.
6. Пундик Л.Є. Зміст і форми діяльності студентів як соціальних педагогів у літніх таборах // Соціалізація особистості: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2000. – Вип. 1. – С.205-211.
7. Стрелецкая Е. К вопросу об особенностях летней педагогической практики // Alma mater, 2005. – №2. – С.52-53.
Published
2007-05-14
How to Cite
Turska, O. (2007). PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES FOR LEISURE ACTIVITY ORGANIZATION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 210-216. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1853