ВИХОВАННЯ ЯК ТЕРАПІЯ У АНТРОПОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

  • О.А. Федій Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ключові слова: терапевтичний потенціал педагогічного процесу, терапевтичне виховання, душевна рівновага людини, педагогічні терапевтичні засоби, лікувальна евритмія

Анотація

У статті вивчається терапевтичний контекст соціально-виховного впливу на особистість у антропософії Рудольфа Штейнера та його послідовників. Автором виділені основні терапевтичні засоби вальдорфської педагогіки та висвітлена їх роль у самовихованні та соціалізації людини.

Посилання

1. Гебель В., Глеклер М. Ребенок. От младенчества к совершеннолетию / Пер. с нем. - М., 1998. – 592 с.
2. Антропософські школи Р. Штейнера // Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. - К.: Академвидав, 2004. – С. 114-130.
3. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера // Педагогические технологии. / Под общ. ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Д: Март, 2002. –С. 233-235.
4. Штейнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. / Пер. с нем. – М.: Парсифаль, 1993. – 40с.
5. Штайнер Р. Философия свободы. Основные черты современного мировоззрения. – Ереван: Ной, 1993. – 256 c.
6. Штейнер Р. Общее учение о человеке как основа педагогики: Пер. с нем. – М.: Парсифаль, 2005. – 193 с.
7. Вейс Й. Томас Как помочь ребенку? Опыт лечебной педагогики в Кэмпхилл-общинах. / Пер. с нем. – М.: Теревинф, 1992. – 168 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Федій, О. (2007). ВИХОВАННЯ ЯК ТЕРАПІЯ У АНТРОПОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 222-229. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1855