ЗМІСТ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАВ ДИТИНИ

  • Н.Ю. Шевченко Запорізький національний університет
Ключові слова: просвітницька робота, просвітницька робота з батьками, права дитини

Анотація

У статті розкривається зміст просвітницької роботи щодо формування усвідомленого ставлення батьків до прав дитини відповідно до трьох компонентів: когнітивного, емоційно- мотиваційного та поведінкового.

Посилання

1. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.В. Мардахаева. – М.: Академия, 2002. – 368 с.
2. Буніна Л.М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії: Дис… канд. пед. наук: 13.00.05 – Луганськ, 2005. – 212 с.
3. Заверико Н.В., Шевченко Н.Ю. Просвіта батьків як ціннісна парадигма освіти в контексті євроінтеграції // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль Іздат, 2005. – С. 110-114.
4. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Наука, 1983. – 240 с.
5. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна-Віта, 1996. – 203 с.
6. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. – Ч.І. Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 2000. – 243 с.
7. Трубавіна І.М. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї. Науково-методичні матеріали. – К.: ДЦССМ, 2003. – 86 с.
8. Пінчук І.М. Формування навичок здорового способу життя та навчання здоров’ю на життєвих прикладах. / Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції “Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ – ДЦССМ, 2002. – С. 19-34.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Шевченко, Н. (2007). ЗМІСТ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАВ ДИТИНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 246-252. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1859