THE CONTENTS OF EDUCATIONAL WORK WITH PARENTS BY FORMING OF PARENTS CONSCIOUS ATTITUDE TO CHILDREN RIGHTS

  • N. U. Shevchenko Zaporizhzhya National University
Keywords: educational work, educational work with parents, children rights

Abstract

The article consist of the description the contents educational work with parents by forming of parents conscious attitude to children rights in three components: the cognitive, the emotionalmotivational and the behavioral.

References

1. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.В. Мардахаева. – М.: Академия, 2002. – 368 с.
2. Буніна Л.М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії: Дис… канд. пед. наук: 13.00.05 – Луганськ, 2005. – 212 с.
3. Заверико Н.В., Шевченко Н.Ю. Просвіта батьків як ціннісна парадигма освіти в контексті євроінтеграції // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль Іздат, 2005. – С. 110-114.
4. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Наука, 1983. – 240 с.
5. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна-Віта, 1996. – 203 с.
6. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. – Ч.І. Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 2000. – 243 с.
7. Трубавіна І.М. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї. Науково-методичні матеріали. – К.: ДЦССМ, 2003. – 86 с.
8. Пінчук І.М. Формування навичок здорового способу життя та навчання здоров’ю на життєвих прикладах. / Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції “Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ – ДЦССМ, 2002. – С. 19-34.
Published
2007-05-14
How to Cite
Shevchenko, N. U. (2007). THE CONTENTS OF EDUCATIONAL WORK WITH PARENTS BY FORMING OF PARENTS CONSCIOUS ATTITUDE TO CHILDREN RIGHTS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 246-252. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1859