ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • З.П. Бондаренко Дніпропетровський національний університет
Ключові слова: волонтерство; Центр соціальних ініціатив та волонтерства; студентська громада; вищий навчальний заклад

Анотація

У статті розглядається зміст організації волонтерської роботи в умовах вищого навчального закладу. Розкрито досвід підготовки студентів до волонтерської роботи в Центрі соціальних ініціатив та волонтерства Дніпропетровського національного університету.

Посилання

1. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.
3. Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху / Укл.: Лях Т.П., авт. кол. О.В.Безпалько, Н.В.Заверико, І.Д.Звєрєва, Н.В.Зимівець. – К.: Волонтер, 2001. – 176 с.
4. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р.Х.Вайнола, А.Й.Капська, Н.М.Комарова. – К.: Академпрес, 1999. – 112 с.
5. Грига І., Брижовата О., Дума Л., Лисенко О. Досвід волонтерської роботи та напрями її вдосконалення // Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. – К.: КМ Academia, 2000. –C. 145-173.
6. Збірка казок та оповідань до "Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України" / За заг. ред. Т.В.Журавель; Авт.-упор.: О.А.Виноградова, Т.В.Журавель, О.М.Лозован. – К.:Калита, 2005. – 96 с.
7. Капська А.Й. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах. – К.: Дер центр соц. служб, 2001. – 140 с.
8. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
9. Маккарлі С., Лінч Р. Управління діяльністю волонтерів: Як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства: Пер. з англ. – К.: Гурт, 1998. – 160 с.
10. Організація волонтерського руху у вищих навчальних закладах: Діагностичний інструментарій: Методичні розробки / Т.О.Рудякевич. – Житомир: ЖДУ, 2004 – 20 с.
11. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей: Методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О.В.Безпалько, С.В.Едель – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2001. – 32 с.
12. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Науковий світ, 2003. – 233 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Бондаренко, З. (2008). ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 25-30. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1864