VOLUNTEERING WORK IN A HIGHER EDUCATIONAL ЕSTABLISHMENT

  • Z.P. Bondarenko Dnipropetrovsk National University
Keywords: volunteering; The Centre of Social Initiatives and Volunteering; student community; a higher educational establishment

Abstract

The article is dedicated to the aspects of organizing volunteering work in a higher educational establishment. It reveals the experience of training students for volunteering work in the Centre of Social Initiatives and Volunteering of Dnipropetrovsk National University.

References

1. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.
3. Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху / Укл.: Лях Т.П., авт. кол. О.В.Безпалько, Н.В.Заверико, І.Д.Звєрєва, Н.В.Зимівець. – К.: Волонтер, 2001. – 176 с.
4. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р.Х.Вайнола, А.Й.Капська, Н.М.Комарова. – К.: Академпрес, 1999. – 112 с.
5. Грига І., Брижовата О., Дума Л., Лисенко О. Досвід волонтерської роботи та напрями її вдосконалення // Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.Полтавця. – К.: КМ Academia, 2000. –C. 145-173.
6. Збірка казок та оповідань до "Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України" / За заг. ред. Т.В.Журавель; Авт.-упор.: О.А.Виноградова, Т.В.Журавель, О.М.Лозован. – К.:Калита, 2005. – 96 с.
7. Капська А.Й. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах. – К.: Дер центр соц. служб, 2001. – 140 с.
8. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
9. Маккарлі С., Лінч Р. Управління діяльністю волонтерів: Як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства: Пер. з англ. – К.: Гурт, 1998. – 160 с.
10. Організація волонтерського руху у вищих навчальних закладах: Діагностичний інструментарій: Методичні розробки / Т.О.Рудякевич. – Житомир: ЖДУ, 2004 – 20 с.
11. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей: Методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О.В.Безпалько, С.В.Едель – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2001. – 32 с.
12. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Науковий світ, 2003. – 233 с.
Published
2008-08-15
How to Cite
Bondarenko, Z. (2008). VOLUNTEERING WORK IN A HIGHER EDUCATIONAL ЕSTABLISHMENT. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 25-30. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1864