ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Т.Г. Веретенко Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, активізація, сприятлива атмосфера, новітні технології

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність пошуків шляхів вирішення проблеми активізації навчально- пізнавальної діяльності майбутніх педагогів. Пропонується створення сприятливої морально- психологічної атмосфери навчального процесу та втілення новітніх педагогічних технологій.

Посилання

1. Палаткина Г.В. Межкультурное образование: современный подход к воспитанию на народных традициях // Педагогика. – № 5. – 2002. – С. 4-41.
2. Кондрашова Л.В. Методические рекомендации по специализированию активных методов обучения в преподавании психологических дисциплин. – Кривой Рог: КГПИ, 1990. – 34 с.
3. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск, 2000. – С. 157-161.
4. Звєрєва І.Д., Веретенко Т.Г., Шевченко Н.Ю. Основи батьківської компетентності: Навч. посібник. – К.: Науковий світ, 2006. – 156 с.
5. Современная западная социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с.
6. Salazar J.M. Social identity and national identity // Social identity: international perspectives, 1998.
7. Slavin Robert E. Research on Cooperative Learning: an international perspective // Scandinavian Journal of Educational Research. – Vol. 33. – 1989. – № 4. – P. 9-169.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Веретенко, Т. (2008). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 52-57. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1870