СЕМАНТИЧНА МНОЖИННІСТЬ ТРАКТУВАННЯ ОБРАЗУ ВЧИТЕЛЯ В РОМАНІ "ЄРУСАЛИМ НА ГОРАХ" Р.ФЕДОРІВА

  • О.Р. Єременко Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
  • Н.Ю. Сахно Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Ключові слова: авторська концепція особистості вчителя, портрет, символічний образ маски, художня деталь

Анотація

У статті автори розглядають особливості характеротворення образів учителів, художньо змодельованих в історико-філософському романі "Єрусалим на горах" Р. Федоріва.

Посилання

1. Єременко О. "Єрусалим на горах" Р.Федоріва: національне буття крізь призму часопростору // Філологічні науки: Зб. наук. пр. – Частина 1. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 94-104.
2. Масляник О. Дорога до Єрусалиму: (роздуми над новою книгою Романа Федоріва) // Молодь України. – 1995. – 14 лютого. – С. 11.
3. Салига Т. Свічка на осінньому вітрі // Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. – Львів: Світ, 1997. – С. 249-257.
4. Федорів Р. Єрусалим на горах: Роман. – Львів: Червона калина, 1993. – 501 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Єременко, О., & Сахно, Н. (2008). СЕМАНТИЧНА МНОЖИННІСТЬ ТРАКТУВАННЯ ОБРАЗУ ВЧИТЕЛЯ В РОМАНІ "ЄРУСАЛИМ НА ГОРАХ" Р.ФЕДОРІВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 84-88. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1877