ПРОФІЛАКТИКА НЕПРАВИЛЬНИХ УЖИВАНЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ТВОРЧИХ РОБОТАХ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ

  • М.П. Єфименко Запорізький національний університет
  • О.М. Зайцева Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: культура мовлення, мовленнєва майстерність, морфологічна форма, словосполучення, мовленнєвий недолік, профілактика мовленнєвих помилок, правильний варіант, доцільне вживання, комунікативність, контекст

Анотація

Досліджено закономірності змін морфологічних форм слів і словосполучень. Визначено особливості вживання морфологічних форм слів і словосполучень у залежності від контексту.

Посилання

1. Культура української мови: Довідник / С.Я.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
2. Бєляєв О.М. Проблема мовленнєвої культури вчителя // Формування національної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). Частина 1. – К.-Кривий Ріг: Козаки, 1996. – С. 5-14.
3. Окуневич Т.Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності: Автореф. дис. … к. пед. н.: 13.00.02 / Херсон. пед. університет. – Херсон, 2003. – 20 с.
4. Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів. – К.: Рад. школа, 1965. – 320 с.
5. Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Урок української. – 2001. – № 1. – С. 15-20.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Єфименко, М., & Зайцева, О. (2008). ПРОФІЛАКТИКА НЕПРАВИЛЬНИХ УЖИВАНЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ТВОРЧИХ РОБОТАХ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 89-94. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1878