ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО АКТИВНОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ (ЕКОЛОГІЇ)

  • М.О. Колесник Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Ключові слова: методична підготовка вчителя біології, суб’єктивне відношення до природи, екологічна культура, інтерактив у конструюванні навчального процесу

Анотація

Стаття присвячена важливим питанням методичної підготовки майбутнього вчителя біології та екології, а саме здійсненню екологічної освіти та виховання в школі. Як альтернатива до традиційної лекційно-семінарської системи вищої освіти пропонуються інтерактивні форми та засоби в методичній підготовці майбутніх учителів біології та екології.

Посилання

1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480 с.
2. Ермаков Д.С., Суравегина И.Т. Экологическое образование: от изучения экологии – к решению экологических проблем. – Новомосковск: НФ УРАО, 2005. – 142 с.
3. Концепція екологічної освіти України // Бібліотека Всеукраїнської Екологічної Ліги. – Серія „Екологічна освіта та виховання”. – 2004. – № 9. – 48 с.
4. Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования: Научно-методическое пособие. – Николаев: Изд-во Южнословянского института КСУ, 2006. – 110 с.
5. Мамешина О.С. Эколого-психологический тренинг для учащейся молодежи: Научно-практическое пособие. – Николаев: Изд-во Южнославянского института КСУ, 2006. – 94 с.
6. Добшикова Г.П. Введение в педагогическую системологию. Интегрально-системная, кардинальная педагогика. – Миасс, 2006. – 193 с.
7. Добшикова Г.П., Добшиков А.Е. Моделирование универсальной педагогической системы. – Миасс, 2003. – 157 с.
8. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Освіта України. – № 47. – 12 жовтня. – 2001. – 34 с.
9. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 616 с.
10. Стронг Х. Экологическая и духовная революции // Наша планета. – 1995. – Т .7. – № 3. – С. 23-25.
11. Ясвин В.А. Психология отношения к природе. – М.: Смысл, 2000. – 456 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Колесник, М. (2008). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО АКТИВНОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ (ЕКОЛОГІЇ). Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 118-123. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1884