СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  • С.В. Король Хмельницький національний університет
Ключові слова: спрямованість навчання, іншомовні компетенції, професійне спілкування

Анотація

У статті автор досліджує проблему навчання іноземній мові студентів технічних університетів і визначає особливості цього навчання. Актуальність піднятої проблеми полягає у тому, що сьогодні існує суперечність між соціальним замовленням на висококваліфікованого фахівця, який добре володіє іноземною мовою і може використовувати її у своїй професійній діяльності та невисоким рівнем підготовки випускників технічних спеціальностей з іноземної мови.

Посилання

1. http://www.ruv.de/de/r_v_ratgeber/ausbildung_berufseinstieg/karrieretipps/6_fremdsprachen.jsp
2. Рожкова Ф.М. Вопросы обучения иностранным языкам в средних профессионально-технических училищах: Методическое пособие. – М.: Высшая школа, 1984, – 184 с.
3. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. – М.: Высшая школа, 1970. – 230 с.
4. Тарнопольський О.Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу: Посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 167 с.
5. Нещадим И.О. Иноязычная подготовка как средство формирования профессиональной компетентности студентов технического вуза: Автореф. дис. к. пед. н. – Ставрополь, 2006. – 23 с.
6. Леушина И.В. Совершенствование иноязычной подготовки будущих специалистов технического профиля в условиях многоуровневой системы высшего профессионального образования. Автореф. дис. к. пед. н. – Нижний Новгород, 2003. – 24 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Король, С. (2008). СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 127-132. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1886