МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

  • А. П. Мартинюк Луцький державний технічний університет
Ключові слова: структурування змісту філологічних знань, моделювання, студенти педагогічних коледжів

Анотація

У статті доводиться необхідність використання основних моделей структурування змісту філологічних знань для студентів педагогічних коледжів у процесі їх професійної підготовки.

Посилання

1. Смолюк І.О. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту. – Луцьк: Вежа, 1999. – 294 с.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
4. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Мартинюк, А. П. (2008). МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 163-168. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1893