НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ

  • С.С. Марчук Луцький педагогічний коледж
Ключові слова: контроль, перевірка, оцінювання, оцінка успішності, діагностика результатів навчання, система оцінювання

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз базових понять і категорій педагогічного контролю і оцінювання навчальної успішності. Розглянуто дидактичні особливості процесу навчального оцінювання сучасних школярів.

Посилання

1. Про запровадження 12-ти бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Початкова школа. – 2000. – № 4. – С. 31-33.
2. Педагогика // Под. ред. Ю.Бабанского. – М.: Просвещение, 1983. – 608 с.
3. Гончаренко С. Педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
4. Подласый И. Педагогика. – М.: Просвещение, 1996. – 432 с.
5. Волкова Н. Педагогіка. – К.: Академія, 2002. – 576 с.
6. Семиченко В., Заслуженюк В. Проблеми педагогічного оцінювання // Рідна школа. – 2001. – № 7. – С. 3-9.
7. Савченко О. Контроль та оцінка результатів навчання // О.Савченко Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – С. 122-137.
8. Педагогіка / За ред. A.Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – 296 с.
9. Дидактика современной школы / Под ред. В.Онищука. – К.: Рад. школа, 1987. – 351 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Марчук, С. (2008). НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 170-176. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1895