ВПЛИВ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ

  • С.С. Черкасов Запорізький національний університет
Ключові слова: інформаційна культура, успішність, освітній простір, студенти

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку інформаційної культури в системі вищої освіти. Проведено експериментальне дослідження впливу рівня сформованості інформаційної культури на навчально- пізнавальну діяльність студентів і за його результатами запропоновані основні напрямки її своєчасного корегування.

Посилання

1. Бібік Н.М., Ващенко Л.С., Локшина О. І., Овчарук О.В., Паращенко Л.І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / О.В.Овчарук (заг. ред.). – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.
2. Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. Информационная культура личности в библиотеках и образовательных учреждениях / Н.И. Гендина (общ. ред.). – М.: Изд-во «Школьная библиотека», 2005. – 296 с.
3. Герцик В.Я. Современное образовательное пространство. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 216 с.
4. Дворецкий С.И. Формирование информационной культуры специалиста // Информатика и образование. – 2001.– № 4 – С. 21-31.
5. Ильганова В.А. Влияние информатизации на культурогенез современного общества // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 58-62.
6. Казаков И.С. Информационная культура будущего педагога // Высшее образование. – 2006. – № 10. – С. 47-48.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Черкасов, С. (2008). ВПЛИВ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 232-238. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1907