РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • С. Є. Чорнописький Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютер, інноваційний засіб, інформатика, професійне спрямування, Інтернет, електронні підручники, дослідження, експеримент, експериментальна та контрольна групи, діаграма, аналіз

Анотація

Сучасному випускнику коледжа сьогодні потрібно на високому рівні володіти професійними знаннями та навичками, комп’ютером чи інформаційними технологіями. Повноцінне життя не можемо собі уявити без комп’ютера. Він для студентів – наставник, інструмент творчості, який розвиває та заохочує до пошуків. Інтернет вирішує багато проблем. Викладачі технічного коледжу великого значення надають електронні освіті. Дослідження проводяться з 29.11.2005 р. на базі Тернопільського технічного коледжу у формі анкет, тестів, дослідно-експериментальних робіт у чотири етапи. У дослідженні взяли участь групи, які навчаються на факультеті професійної підготовки. Усього залучено 200 студентів, яких порівну поділено на експериментальну та контрольну групи. Аналіз результатів констатувального експерименту свідчить, що рівень знань і навичок студентів ІІ курсу в основному є достатнім для формування початкового орієнтування у вирішенні професійно- педагогічних завдань.

Посилання

1. Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. Вища освіта в Україні: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 325 с.
2. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. – М.: Наука, 1982. – 552 с.
3. Черниш Л.І. Виховання інформаційної культури в процесі використання комп’ютерних технологій під час підготовки фахівців економічного профілю // Проблеми освіти. – 2006. – № 44. – С. 62-66.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Чорнописький, С. Є. (2008). РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 238-244. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1908