СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ВПЛИВУ

  • Я. В. Шведова Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
Ключові слова: соціальне становлення, студенти, телевізійний вплив

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність педагогічного регулювання складної системи "студент- телебачення" у зв’язку з особливостями інформаційної епохи, пропонуються шляхи вирішення цієї проблеми.

Посилання

1. Баришполець О. Чинники впливу зacoбів масової інформації на аудиторію // Соціальна психологія. – 2006. – № 6. – С. 153-163.
2. Вернадский В. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 261 с.
3. Зазнобина Л. Проект стандарта медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естественнонаучные дисциплины начального и среднего общего образования. – М.: Владос-Пресс, 1999. – 40 с.
4. Корконосенко С. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование: Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во Михайлова В., 2004. – 240 с.
5. Лихачев Д. Экология культуры // Прошлое – будущему. – Л.: Наука, 1985. – С. 50-62.
6. Мудрик А. Социализация человека: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2004. – 304 с.
7. Мищишин І., Троханяк Н. Медіаосвіта як засіб формування медіакультури сучасної молоді // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 161-166.
8. Потятиник Б. МЕД1А: ключі до розуміння. – Львів: ПАіС, 2004. – 310 с.
9. Рижанова А. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: Автореф... д-ра пед. н.: 13.00.05: Луганськ, 2005. – 44 с.
10. Харчев А. Социология воспитания (о некоторых актуальных проблемах воспитания личности). – М.: Политиздат, 1990. – 222 с.
11. Шведова Я. Соціальне становлення особистості студента під впливом телебачення // Hayкові записки кафедри педагогіки ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – № 15. – С. 223-230.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Шведова, Я. В. (2008). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ВПЛИВУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 244-248. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1909