КЕРУВАННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Н.Ф. Шевченко Запорізький національний університет
  • А.І. Шевченко Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: самостійна робота, навчальний процес,засвоєння навчального матеріалу,навчальні дії

Анотація

Стаття розкриває специфіку самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Наголошується на необхідності керування цією формою позааудиторної організації навчального процесу.

Посилання

1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 309 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубіянко, І.І.Бабін. – Тернопіль: ВЕЖА , 2004. – 384 с.
3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Вища школа, 2006.–384 с.
4. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб., 2005. – 250 с.
5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие. – М.: Школа-Пресс, 2004. – 560 с.
6. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Вища школа, 2005. – 399 с.
7. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для слушателей фак-тов и ин-тов повышения квалификации преподавателей вузов и аспирантов. – М.: Издательский центр Академія,1995. – 271 с.
8. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я.Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 240 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Шевченко, Н., & Шевченко, А. (2008). КЕРУВАННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 248-253. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1910