АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Л.О. Шеїна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Ключові слова: соціалізація, студентська громада, самоврядування

Анотація

У статті розглядаються та аналізуються результати науково-дослідної роботи із соціалізації студентської молоді в умовах студентського самоврядування, зокрема зміни рівнів соціалізації студентської молоді. Представлено різні види соціалізації.

Посилання

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 415 с.
2. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. – К.: Вища школа, 2001. – 259 с.
3. Малахова О.В. Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками: Автореф. дис. к. пед. н.: 13.00.08. – Луганськ, 2007. – 20 с.
4. Печенко І.П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад": Автореф. дис. к. пед. н.: 13.00.08. Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2003. – 21 с.
5. Победа Н.А. Социология культуры. – Одесса: Астропринт, 1997. – 224 с.
6. Скуратівська В.А., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: Навч. посібник. – К.:Вид-во УАДУ, 1998. – 188 с.
7. Студентське самоврядування в Україні: досвід та перспективи. Аналітичний огляд / За ред. О.В.Овчарук. – К.: К.І.С., 2006. – 52 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Шеїна, Л. (2008). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 254-258. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1911