GAME MODELS OF EDUKATION IN THE UKRAINIAN LANGUAGE TEACHING FOR THE STUDENTS OF “ORGANIZATIONAL MANAGEMENT” SPECIALITY IN HIGHTER ECONOMIC INSTITUTIONS

  • Т.І. Вірченко Kryvyi Rih Economic Institute Vadym Hetman Kyiv National University of Economics
Keywords: business plays, imitation, situational pedagogics

Abstract

The usage actuality of the business role plays in training of future managers is grounded, and the usage expediency of the training’s playing forms at the lessons of “Ukrainian verbality” is proved.

References

1. Квасова Т. З досвіду організації інтелектуально-творчих ігор як дидактичного засобу навчання/ Т.Квасова // Освіта Донбасу. – 2006. – № 5. – С. 36-42.
2. Методика навчання наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / За ред. С.І.Гончаренка, П.М.Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.
3. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.
4. Кардаш Н. Ділові ігри як засіб формування креативності майбутніх менеджерів/ Н. Кардаш // Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць: Вип. 4. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – С. 118-122.
5. Циглик І. Ділові ігри в навчальному процесі при підготовці спеціалістів економічних служб/ І.Циглик, Я .Бибик // Вища школа. – 2002. – № 4-5. – С. 50-66.
6. Качеровська Т. Ігрове проектування: квінтесенція дискурсивного підходу в навчальному процесі/ Т. Качеровська // Освіта Донбасу. – 2008. – № 4. – С. 31-35.
Published
2009-05-26
How to Cite
Вірченко, Т. (2009). GAME MODELS OF EDUKATION IN THE UKRAINIAN LANGUAGE TEACHING FOR THE STUDENTS OF “ORGANIZATIONAL MANAGEMENT” SPECIALITY IN HIGHTER ECONOMIC INSTITUTIONS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 16-19. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1914