ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ” ЕКОНОМІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Т.І. Вірченко Криворізький економічний інститут ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Ключові слова: ділові ігри, імітація, ситуативна педагогіка

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність використання ділових ігор у підготовці майбутніх менеджерів, а також доводиться доцільність використання ігрових форм навчання на заняттях з української мови.

Посилання

1. Квасова Т. З досвіду організації інтелектуально-творчих ігор як дидактичного засобу навчання/ Т.Квасова // Освіта Донбасу. – 2006. – № 5. – С. 36-42.
2. Методика навчання наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / За ред. С.І.Гончаренка, П.М.Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.
3. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.
4. Кардаш Н. Ділові ігри як засіб формування креативності майбутніх менеджерів/ Н. Кардаш // Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць: Вип. 4. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – С. 118-122.
5. Циглик І. Ділові ігри в навчальному процесі при підготовці спеціалістів економічних служб/ І.Циглик, Я .Бибик // Вища школа. – 2002. – № 4-5. – С. 50-66.
6. Качеровська Т. Ігрове проектування: квінтесенція дискурсивного підходу в навчальному процесі/ Т. Качеровська // Освіта Донбасу. – 2008. – № 4. – С. 31-35.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Вірченко, Т. (2009). ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ” ЕКОНОМІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 16-19. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1914