ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АРТ-ТЕРАПІЇ

  • У.В. Дутчак Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: естетичне виховання, арт-терапія, професійна підготовка

Анотація

Статтю присвячено аналізу критеріїв і рівнів професійної підготовки студентів мистецьких вищих навчальних закладів до естетичного виховання підлітків з використанням арт-терапії, а також аналізу результатів діагностики їхньої підготовки, на основі яких зроблено висновок про необхідність та доцільність впровадження в навчальний процес спецкурсу, що передбачає застосування арт- терапевтичних технологій.

Посилання

1. Синенко В.Я. Профессионализм учителя // Педагогика.-1999.-№5.-С.45-52.
2. Марина Т.А. Формирование профессионализма студентов с использованием машиноориентирующей педагогической информации: Дис....канд.пед.наук:13.00.01 /Мос. пед. гос.у-нт.-М.,1993.-183с.
3. Гребенкина Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного педагогического образования: Автореф....д-ра пед.наук: 13.00.01 / Мос.пед.гос.у-нт.-М.,2000.-38с.
4. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія.- К.: НПУ ім.М.Драгоманова, 2004.-243с.
5. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности: Уч.-метод.пособ.-СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена. -1999.-140с.
6. Туник Е.Е. Природа и диагностика творческих способностей.-СПб., 1992.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Дутчак, У. (2009). ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АРТ-ТЕРАПІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 37-41. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1920