ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Н.В. Зимівець Київський міський педагогічний університет ім.Б.Д.Грінченка
Ключові слова: концептуальні засади сприяння здоров’ю, відповідальне ставлення до здоров’я, формування відповідального ставлення до здоров’я в особистості, соціально-педагогічні умови технологічного забезпечення процесу формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді

Анотація

У статті визначені і обґрунтовані соціально-педагогічні умови технологічного забезпечення формування відповідального ставлення в учнівської молоді. Представлені результати впровадження, розроблених у відповідності з даними умовами, технологій „Рівний – рівному” та „Здоров’я через освіту”.

Посилання

1. Глоссарий терминов по вопросам укрепления здоровья. Всемирная организация здоровья. Женева.1998 г. – 48 с
2. Здоровье –21. Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ: Введение//Европейская серия по достижению здоровья для всех. – 1998. № 5 . – Копенгаген: ВОЗ (ЕРБ).
3. Сприяння покращенню здоров’я в громаді. Робочі матеріали семінару Міжнародна Асоціація соціальних працівників. Християнський Дитячий Фонд, Українська асоціація соціальних педагогів і спеціалістів з соціальної роботи. – К., ХДФ, 2005. – 53 с.
4. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта України. – 2001. – № 29. – 18 лип. – С. 4– 6.
5. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии устойчивого развития / Иванов В.Н., Патрушев В.Н., Галлиев Г.Т. – Уфа: ООО » ДизайнПолиграфСервис» 2003.- 2003.- 352 с.
6. Зимівець Н.В. Соціально- педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „ Соціальна педагогіка” / Зимівець Н..В. – Л., 2008. – 21 с.
7. Инновационные методы обучения в гражданском образовании / [Величко В.В., Карпиевич Д.В., Карпиевич Е.Ф., Кирилюк Л.Г.] – 2-е изд. доп. – Мн. : Медисон, 2001. – 168 с.
8. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід роботи / Уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.
9. Кларин М.В. Копоративный тренинг от А до Я / Кларин М.В. – М. : Дело, 2000. – 224 с.
10. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к деятельности/ ДурайНовакова К.М. – М.: Педагогика,1983. – 336 с.
11. Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и школьный возраст/ Пахальян В.Э. – СПб. : Питер. 2006 – 240 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Зимівець, Н. (2009). ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 52-57. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1923