МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • О.А. Каніболоцька Запорізький національний університет
Ключові слова: комплексний підхід, шляхи аналізу, методи аналізу, прийоми аналізу, типи аналізу, літературний твір

Анотація

У статті конкретизуються основні аспекти комплексного підходу до аналізу художнього твору в старшій школі на сучасному етапі формування літературної компетенції. Досліджуючи найбільш ефективні шляхи, методи, прийоми і типи аналізу художніх творів на різних етапах літературного розвитку, автор пропонує традиційний і комплексний підходи їхнього використання з метою закріплення інтересу до читання в процесі вивчення художніх творів на уроках літератури в загальноосвітній школі.

Посилання

1. Зязюн І. А. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / І.А. Зязюн – К.: Знання, 2000. – 622 с.
2. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник / Мірошниченко Л.Ф. – К.: Вища школа, 2007. – 415 с.
3. Глазова О. Як аналізують урок / О. Глазова // Довідник методиста української та зарубіжної літератури / Упоряд. І. Кузьменчук. – К.: Шк. світ, 2007. – С. 24 – 30.
4. Николина Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Николина Н.А. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 256 с.
5. Браже Т. Г. Целостное изучение эпического произведения / Браже Т.Г. – М.: Просвещение, 1964. – 304 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Каніболоцька, О. (2009). МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 62-68. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1925