THE PREPARATION OF SOCIAL PEDAGOGS FOR TRETING FAMILY HAPPENED TO A DIFFICULT LIFE SITUATION

  • E.V. Kirichenko Kharkov National University of Karazin
Keywords: difficult life situation, family

Abstract

This article deals with questions of preparation of social pedagogs for treating family happened to a difficult life situation.The article emphases on such innovates technologies, which helps raisin effectives in this problem. In the article considered the technological components of the works from famey this category.

References

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. посіб. / Ольга Безпалько – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.
2. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації. Навчально-методичний комплекс / Авт. – упоряд. О.В.Безпалько, І.Д.Звєрева З.П.Кияниця, В.О.Кузьмінський, В.П.Лютий, Ж.В.Петрочко, М.І.Ростольна, Л.І.Стрига / За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Ж.В.Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. –528 с.
3. Кочубей А., Умарова Н. Визит в семью, или практика роботы с семьями: Учебное пособие. – Псков: ПОИПКРО, 2002. – 118 с.
4. Веретенко Т.Г., Гусак Н.І. Роль мікросередовища у ефективній підготовці юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / Ред. кол. О.ГМороз, Н.В.Гузій, та інші. – Вип.1(11). – К.:НПУ, 2004. – С. 237-243.
5. Підготовка молоді до сімейного життя: Зб. теорет. та метод. матеріалів для працівників соц. служб для молоді: Цикл «Молода сім’я». – Вип. 4 / За заг. ред. З.Г.Зайцевої. – К.: УДЦССМ, 1999. – 56 с.
Published
2009-05-26
How to Cite
Kirichenko, E. (2009). THE PREPARATION OF SOCIAL PEDAGOGS FOR TRETING FAMILY HAPPENED TO A DIFFICULT LIFE SITUATION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 68-72. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1926