ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

  • О.В. Кириченко Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
Ключові слова: складні життєві обставини, сім’я

Анотація

Основний зміст статті містить розгляд питання професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Розглянуто технологічні компоненти роботи з сім’ями цієї категорії.

Посилання

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. посіб. / Ольга Безпалько – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.
2. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації. Навчально-методичний комплекс / Авт. – упоряд. О.В.Безпалько, І.Д.Звєрева З.П.Кияниця, В.О.Кузьмінський, В.П.Лютий, Ж.В.Петрочко, М.І.Ростольна, Л.І.Стрига / За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Ж.В.Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. –528 с.
3. Кочубей А., Умарова Н. Визит в семью, или практика роботы с семьями: Учебное пособие. – Псков: ПОИПКРО, 2002. – 118 с.
4. Веретенко Т.Г., Гусак Н.І. Роль мікросередовища у ефективній підготовці юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / Ред. кол. О.ГМороз, Н.В.Гузій, та інші. – Вип.1(11). – К.:НПУ, 2004. – С. 237-243.
5. Підготовка молоді до сімейного життя: Зб. теорет. та метод. матеріалів для працівників соц. служб для молоді: Цикл «Молода сім’я». – Вип. 4 / За заг. ред. З.Г.Зайцевої. – К.: УДЦССМ, 1999. – 56 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Кириченко, О. (2009). ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 68-72. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1926