ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ОБРАЗНОСТІ

  • Д.В. Лісун Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: творча особистість музиканта-виконавця, професійне становлення, дидактичний принцип образності, інтерпретаційний процес

Анотація

У статті досліджується специфіка реалізації дидактичного принципу образності в музичній педагогіці. На основі розгляду загальнопсихологічних закономірностей пізнавального процесу і специфіки музично-виконавської діяльності, а також вивчення сутнісних характеристик поняття «художній образ» обґрунтовується доцільність впровадження дидактичного принципу образності в процес професійного становлення творчої особистості музиканта-виконавця.

Посилання

1. Феоктистова О.Л. Цілісний підхід – методологічний принцип виховання творчої особистості // Нові технології виховання: Зб. наук. статей. / Відп. ред. С.Кириленко. – К.: ІСДО, 1995. – С.105 – 114.
2. Шпачинський І.Л. Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства: Автореф. дис... канд. філос. наук. — О., 2006. — 20с.
3. Маслоу А. Психология бытия. – М.: Рефл-бук, 1997. – 304 с.
4. Герасимова-Персидская Н. Целостность как универсалия и ее проявление в музыке // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського: Питання організації художньої цілісності музичного твору. – К., 2005. – Вип. 51. – С. 3 – 8.
5. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188с.
6. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373с.
7. Леви Д. Церебральная асимметрия и эстетические переживания // Красота и мозг: биологические аспекты эстетики / Под ред. И.Ренчлера, Б.Херцберга, Д.Эпстайна. – М., 1995. – С.227 – 250.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Лісун, Д. (2009). ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ОБРАЗНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 85-90. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1929