ОСОБИСТІСНІ ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО АСПЕКТУ СТУДЕНТІВ

  • Н. І. Логвинюк Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Ключові слова: особистісні професійні цінності, формування комунікативно-пізнавального аспекту, спілкування, комунікативний процес, комунікативний інтерес, комунікативна діяльність

Анотація

У статті розглядаються особистісні професійні цінності як основа формування комунікативно- пізнавального аспекту студентів. У процесі формування комунікативно-пізнавального аспекту значна роль відводиться вивченню ціннісних орієнтацій стосовно філологічної професії, які виступають регуляторами усвідомленої поведінки студента в професійному плані та врахування їх у роботі майбутнього філолога.

Посилання

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе вісшего педагогического образования: Учебник.– М.: просвещение, 1990.– 14 с.
2. Анисимов С. Ф. Духовне ценности: производство и потребление.– М.: Мисль, 1988.– 178 с.
3. Асташова Н. А. Учитель: проблема выбора и формирования цунностей.– М.: Московский психолого-социальный институт, 2000.– 272 с.
4. Библер В. С. Программа школы диалога культур.– Л.: Экспериментальное пед. изд-во „На путях к новой школе”, 1991.– 40 с.
5. Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович.– М.: Академія, 1993.– 367 с.
6. Ємельянов Ю. Н. Практический курс социальной психологи для руководителей трудовых коллективов.– Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1983.– 57 с.
7. Маркова А, К. Психология профессионизма.– М.: Знание, 1997.– 308 с.
8. Мясищев В. Н. Психология отношений: Избранные психологические труды.– М.–Воронеж: Б.и., 1995.– 356 с.
9. Собкин В. С., Писарський П. С. Жизненные ценности и отношения к образованию: кросскультурный аналіз.– М.: Центр социологии РАО, 1994.– 151 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Логвинюк, Н. І. (2009). ОСОБИСТІСНІ ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО АСПЕКТУ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 90-94. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1930