ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

  • Г.В. Локарєва Запорізький національний університет
  • Н.В. Стадніченко Запорізький національний університет
Ключові слова: арт-терапія, театр, музика, мистецтво, пацієнт, анкетування, вистава, реабілітація, корекція, система

Анотація

У статті розглянуті певні історичні питання впливу творів мистецтва на людину та застосування їх у лікувальній практиці, а також сучасний стан цієї проблеми. Представлено досвід реалізації проекту з соціально-психологічної реабілітації засобами театру та окреслені перспективи використання драматерапії.

Посилання

1. Андерсен-Уоррен М. Терапевтический театр / М. Андерсен-Уорен: [пер. с анг. А. Науменко]. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002 – С. 118-138.
2. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский [под ред. М.Г. Ярошевского]. - М.: Педагогика, 1987. - 344 с.
3. Гришо Д. Драматерапия с детьми в образовательном отделении: Чем больше смотришь, тем больше видишь // Драматерапия: [пер. с анг А. Науменко]. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002 – С. 69-93.
4. Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика: Монографія / Галина Василівна Локарєва. – Запоріжжя, ЗНУ, 2007.- 376 с.
5. Рудестам К. Танцевальная терапия. Арт-терапия // Груповая психотерапия / К. Рудестам. – СПб-Москва-Харьков – Минск: ПИТЕР, 1998. – С. 199-232.
6. Самохин В.Н. Эстетическое восприятие: Вопросы методологии и критики / В.Н. Самохин. – М.: Мысль, 1985. – 208 с.
7. Семашко А.Н. Художественные потребности и их развитие у молодёжи / А.Н. Семашко. – К.: Вища школа, 1977. – 159 с.
8. Семёнова В.Е. Катарсис и антикатарсис // Педагогика / В.Е. Семёнова. – 1995. - № 3 – С. 116-121.
9. Станиславский К.С. Работа актёра над собой / К.С. Станиславский. – М.:Искусство, 1980. – 575 с.
10. Чехов М.А. О технике актёра: [учебное пособие] / М.А. Чехов. – М..: ВТО Артист. Режиссёр. Театр, 2003. – 490 с.
11. Шошина Ж.М. О музыкальной терапии // Психология процессов художественного творчества / Ж.М. Шошина. – М.: Педагогіка, 1966. – С. 215-219.
12. Щербакова А.А. Музыка как способ человеческого общения: Автореф. дис. канд. философ. Наук / А.А. Щербакова. – Л.: ВЛАДОС, 1986. – 23 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Локарєва, Г., & Стадніченко, Н. (2009). ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 95-100. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1931