ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ

  • Л.Ж. Норкіна Макіївський економіко-гуманітарний інститут
  • Н.В. Соловйова Макіївський економіко-гуманітарний інститут
Ключові слова: комплексний підхід, інтенсивний та екстенсивний напрямки, рівень складності, термін виконання, змістовий і технологічний аспекти, система контролю, самооцінка

Анотація

У статті розглядаються основні принци організації самостійної роботи студентів мовних спеціальностей з урахуванням сучасних вимог до підготовки вчителів іноземної мови. Розглянуто змістовий і технологічний аспекти самостійної роботи, визначено основні види завдань з самостійної роботи за рівнями складності, терміном виконання, за характером опрацювання навчального матеріалу. Представлено систему контролюючих заходів за виконанням студентами самостійної роботи.

Посилання

1. Смірнова М.І. Дидактичні засади організації самостійної роботи студентів у вищих економічних навчальних закладах: Автореф. дис. … к. пед. наук. – К., 2005. – 21 с.
2. Вєтохов О.М. Проблеми самостійної роботи з опанування іноземної мови: психолого-педагогічний аспект // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3-4. – С. 96-105.
3. Гостищева Н.А., Рябуха Т.В. Самостоятельная работа студентов педагогических вузов по практическому курсу иностранного языка: conference.mapu.org.ua/viewtopic.phpt
4. Біляєва Ю.В. Організація самостійної роботи студентів www.rusnauka.com/11NPRT2007/Philologia/22391
5. Насалевич Т.В., Кравець О.О. Організація самостійної роботи з іноземної мови в умовах кредитно-модульної системи навчання: conference.mapu.org.ua/ viewtopic.phpt
6. Lems K. An American poetry project for low intermediate ESL adults // English Teaching Forum. – 2001, October. – P. 24-29.
7. Глазиріна В.М. Самостійна робота студентів як чинник професійної підготовки майбутніх фахівців // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2005. – № 1. – С. 31-34.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Норкіна, Л., & Соловйова, Н. (2009). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 104-107. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1933