СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ, З ДІАГНОЗОМ ЗПР ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  • Д.О. Перепльотчиков Запорізький національний університет
Ключові слова: соціалізація, діти-сироти, фізичне виховання

Анотація

У статті розглянута соціалізація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, з діагнозом ЗПР, за допомогою фізичного виховання й дії різних видів фізичних навантажень на становлення особистості дітей.

Посилання

1. Гебель В. Ребенок: От младенчества к совершеннолетию: Дет. болезни. Условия здорового развития. Воспитание как терапия: Кн. Для родителей, педагогов и врачей: [Пер. с нем.] / Вольфганг Гебель, Михаэла Глеклер. - М.: Энигма, 1996. –.591 с.
2. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Физ. культура и спорт»/ Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. - М.: Academia, 2000. – 287, [1] с.
3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: Учеб. пособие / В.В.Лебединский. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 167 с.
4. Лапшин В.А. Основы дефектологии / В.А .Лапшин, Б.П. Пузанов– М.: Просвещение, 1990. – 143 с.
5. Реабилитация детей с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии / Л.М.Шипицына, Е.С.Иванов, Л.А.Данилова, И.А.Смирнова; Междунар. ун-т семьи и ребенка им. Р.Валленберга. – СПб.: Образование, 1995. – 80 с.
6. Лесько О.М. Організаційно-методичні основи використання рухливих ігор у фізичному вихованні молодших школярів із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02/ О.М. Ласько. - Львів, 2004. – 20 с.
7. Яковенко В.С. Виховання та усиновлення дітей-сиріт / Яковенко Валерій Семенович.- Кіровоград: ЦУВ, 1998. – 335 с.
8. Козленко Н.А. Физическое воспитание в системе коррекционно-воспитательной работы вспомогательной школы / Н.А. Козленко // Дефектология. - 1991. - № 2. –С. 33.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Перепльотчиков, Д. (2009). СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ, З ДІАГНОЗОМ ЗПР ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 115-117. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1936