СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА МЕДИКО- ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ „ФОНОВИХ” ЯВИЩ ПАТОСЕКСУАЛЬНОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ МОЛОДІ

  • О.В. Синєокий Запорізький національний університет
Ключові слова: „фонові” явища; проституція; алкоголізація; наркоманія; порнографія; педофілія; кіберпрострір; інформація

Анотація

У статті автором надаються віктимологічна характеристика „фонових” явищ та систематизовані правові, психологічні, інформаційні та медико-педагогічні технології у сфері протидії патосексуалізації молодіжного cубкультурного середовища. На підставі проведеного аналізу автором обґрунтовується доцільність впровадження довгострокової програми мінімізації „фонових” явищ, що виступають стимуляторами патосексуальної віктимізації молоді.

Посилання

1. Бартол К. Психология криминального поведения / Пер. с англ. А. Боричева. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 352 с.
2. Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 416 с.
3. Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук / 12.00.07. – Ірпінь, 2003. – 19 с.
4. Присяжнюк І. Проституція: кримінологічні питання, пов’язані з легалізацією // Вісник прокуратури. – 2003. - № 9. – С. 93 – 99.
5. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. проф. О.М. Джужі. – К.: Атака, 2006. – 352 с.
6. Куршев М. Исследование сексуальных преступлений, совершенных с применением наркотиков // Уголовное право. - 2004. - № 2. – С. 126 - 128.
7. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами (правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти): Монографія.- К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 214 с.
8. Гуцалюк М. Протидія правопорушенням у мережі Інтернет // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 98 – 101.
9. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: Монографія. - Х., 2005. – 198 с.
10. Гаєнко В.І., Лєбєдєв Д.В. Віктимологічні аспекти вивчення особистості жертви при розслідуванні торгівлі людьми // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 140.
11. Титаренко О.О., Чепка О.В. Деякі проблеми протидії торгівлі людьми: віктимологічний аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Спеціальний випуск „Актуальні питання протидії злочинності ”№ 1. – С. 83 – 92.
12. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): Підручник / Авт. колектив - Аверін Ю., Авер’янов В., Бєльський К., Битяк Ю. та ін.; Керівники – Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв та В.І. Олефір. – К.: КНТ, 2008. – 816 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Синєокий, О. (2009). СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА МЕДИКО- ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ „ФОНОВИХ” ЯВИЩ ПАТОСЕКСУАЛЬНОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ МОЛОДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 140-146. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1941