SYSTEM INFORMATION-LAW AND MEDICAL-EDUCATIONAL MEASURES OF PROPHYLAXIS OF THE «PHONE» PHENOMENА OF PATHOSEXUAL VICTIMIZATION OF THE YOUTH

  • O.V. Sineokyі Zaporizhzhya National University
Keywords: “phone” phenomena; prostitution; alcoholism; drug addiction; pornography; pedophilia; ciberexpanse; information

Abstract

The author of the article makes victimological characteristic of the “phone” phenomena and orderes some law, psychological and medical-edicational technology in the sphere of opposition to pathosexualisation of subculture of the youth. That’s why after thorough investigation of the theme the author proves the necessity of long-term programme minimisation of the “phone” phenomena, which are stimulation of the pathosexual victimisation of the youth.

References

1. Бартол К. Психология криминального поведения / Пер. с англ. А. Боричева. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 352 с.
2. Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 416 с.
3. Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук / 12.00.07. – Ірпінь, 2003. – 19 с.
4. Присяжнюк І. Проституція: кримінологічні питання, пов’язані з легалізацією // Вісник прокуратури. – 2003. - № 9. – С. 93 – 99.
5. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. проф. О.М. Джужі. – К.: Атака, 2006. – 352 с.
6. Куршев М. Исследование сексуальных преступлений, совершенных с применением наркотиков // Уголовное право. - 2004. - № 2. – С. 126 - 128.
7. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами (правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти): Монографія.- К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 214 с.
8. Гуцалюк М. Протидія правопорушенням у мережі Інтернет // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 98 – 101.
9. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: Монографія. - Х., 2005. – 198 с.
10. Гаєнко В.І., Лєбєдєв Д.В. Віктимологічні аспекти вивчення особистості жертви при розслідуванні торгівлі людьми // Вісті Кримінологічної асоціації України. – 2004. – Вип. 1. – С. 140.
11. Титаренко О.О., Чепка О.В. Деякі проблеми протидії торгівлі людьми: віктимологічний аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Спеціальний випуск „Актуальні питання протидії злочинності ”№ 1. – С. 83 – 92.
12. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): Підручник / Авт. колектив - Аверін Ю., Авер’янов В., Бєльський К., Битяк Ю. та ін.; Керівники – Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв та В.І. Олефір. – К.: КНТ, 2008. – 816 с.
Published
2009-05-26
How to Cite
SineokyіO. (2009). SYSTEM INFORMATION-LAW AND MEDICAL-EDUCATIONAL MEASURES OF PROPHYLAXIS OF THE «PHONE» PHENOMENА OF PATHOSEXUAL VICTIMIZATION OF THE YOUTH. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 140-146. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1941