АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  • Т. Г. Цуркан Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: олімпійський рух, фізичне виховання, патріотичне виховання, початкова освіта, сім’я і школа

Анотація

Авторкою розкрито проблему реалізації олімпійської освіти молодших школярів у сучасному освітньому просторі. Акцентовано увагу на важливості фізичного розвитку та виховання нового покоління та значенні ефективно сформованої системи роботи в цьому напрямі. Визначено проблемні аспекти сьогодення щодо рівня обізнаності молодших школярів про олімпійські види спорту, олімпійців нашої держави та олімпійський рух; залучення сім’ї у спільні зі школою заходи з упровадження ідей олімпійської освіти. Подано визначення поняття «олімпійська освіта» та визначено основні її завдання. Окреслено психолого-педагогічні вимоги до виховного середовища реалізації олімпійської освіти. Визначено педагогічні умови реалізації олімпійської освіти молодших школярів, серед яких такі: включення інноваційних методів та форм роботи в систему фізичного виховання молодших школярів; інтегрування змісту освітніх галузей в освітньому процесі початкової школи задля формування цілісного уявлення про олімпійський спорт у молодших школярів; залучення батьків як третьої сторони освітнього трикутника в процес реалізації олімпійської освіти в роботі з молодшими школярами. Описано систему роботи з реалізації олімпійської освіти молодших школярів, яка складається з трьох етапів (підготовчого, основного, завершального). Визначено завдання кожного етапу (підготовчий – вивчити літературу з питання олімпійської освіти у дітей молодшого шкільного віку; створити педагогічні умови для формування уявлень у молодшого шкільного про олімпійські ігри; основний – упровадити елементи спортивних ігор та спортивні вправи, ігри, естафети в систему фізичного виховання; провести порівняльний аналіз рівня сформованості уявлень вихованців старших груп про олімпійський рух (дані початку роботи і її закінчення); завершальний – визначити ефективність проведеної роботи; транслювати досвід роботи в межах фізкультурно-оздоровчих форм роботи в закладах освіти для вчителів початкової школи та батьків вихованців, а також на районних методичних заходах, в ЗМІ) та представлено результати роботи.

Посилання

1. Булатова М. Система олимпийского образования в Украине (1991–2006) : методология и практические результаты. Х Междунар. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» (Гданьск, 10–14 сентября 2006 г.). Гданьск. 2006. С. 38–40.
2. Державний стандарт. URL: //www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartupochatkovoyi-osviti
3. Єрмолова В.М. Олімпійська освіта у школі : методичний посібник. Київ. 2009. 85 с.
4. Єрмолова В. Олімпійська освіта в загальноосвітніх навчальних закладах України. Фізичне виховання в школі. 2008. № 2. С. 46–49.
5. Про освіту : Закон України / Верховна Рада України. URL: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
6. Концепція НУШ. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainskashkola-compressed.pdf
7. Концепція початкової освіти / О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.О. Мартиненко та ін. Початкова школа. 2016. № 6. С. 1–4.
8. Москаленко Н.В. Фізкультуркін у Спортивній країні : навчальний посібник. Дніпропетровськ. 2005. 48 с.
9. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. 1–2 класи. Київ : «Освіта-Центр». 2018. 240 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Цуркан, Т. Г. (2021). АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 29-34. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-04
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ