ІННОВАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • О. М. Іващишин Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Н. Є. Кащишин Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: академічне письмове мовлення, інноваційний ресурс, навчальне середовище, інформаційні технології, онлайн-навчання, інтерактивне завдання

Анотація

У статті розглянуто результати впровадження нової методики викладання академічного письмового мовлення (AW) як складової частини інтегрованих занять з англійської мови для студентів філологічного факультету та факультету міжнародних відносин у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вона наголошує на ролі англійського письмового мовлення з огляду на інтеграцію України в європейський навчальний простір, впровадження Інформаційних технологій у навчальне середовище та інтенсивний розвиток онлайн-освіти, спричинений пандемічним поширенням Covid-19 у всьому світі. У статті вивчаються основні характерні ознаки та правила AW на основі теоретичних досліджень відомих методистів та лінгвістів. У центрі уваги є обговорення таких основних стратегій, як прагнення до ясності та ефективне висловлення ідей. Окрім того, у статті наголошується на вагомості структури та дизайну, граматичної та логічної організації абзаців, а також на необхідності перевірки тексту та використанні перехідних зв’язків між реченнями і абзацами для того, щоб допомогти читачам легко сприймати ідеї. У статті досліджуються існуючі підходи до проведення онлайн-занять та зосереджується увага на використанні системи управління TALAS, яка створює Інтернет-середовище для викладання англійської мови, включаючи AW. Основну увагу зосереджено на обговоренні ресурсів TALAS для письмових завдань, які забезпечують можливість вивчення AW на основі теоретичного матеріалу та практичного засвоєння знань за допомогою інтерактивних тестів. Студенти також можуть писати есе, анотації, рецензії, резюме, тези доповідей конференцій тощо. Система оцінювання TALAS надає студентам можливість побачити помилки та прочитати зауваження і поради викладача. Це сприяє розвитку навичок письма, робить процес керованим і успішним та створює інноваційні перспективи для викладання AW. У завершальній частині статті наголошується, що ґрунтуючись на відгуках студентів щодо вивчення AW, TALAS допомагає у розвитку письмових навичок, робить навчання більш ефективним, з можливістю застосовуватись у нових ситуаціях сучасної освіти. Це спонукає до висновку, що використана методологія є ресурсом, який робить ефективний внесок у засвоєння знань з AW студентами.

Посилання

1. Hacker D. (2020) Rules for Writers. New York : St. Martin's Press. 656 p.
2. Lecki I. (1995) Academic Writing. New York : St. Martin’s Press. 433 p.
3. Spack R. (1996) Guidelines: A Cross-cultural Reading/Writing Text. New York : St. Martin’s Press. 504 p.
4. Vesela K. (2012) Teaching ESP in New Environments. Nitra : ASPA. 114 p.
5. Yakhontova T. (2002) English Academic Writing for Students and Researchers. Lviv : Publishing Center of Ivan Franko LNU. 218 p.
6. Dudeney G., Hockly N. (2007) How to Teach English with Technology. Harlow : Pearson Education Limited. 289 p.
7. Keedwell A. (2013) Blended learning for English for Occupational Purposes: No frills, soft skills, gaps filled. Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation. London : British Council. P. 147–154.
8. Chun D., Plass J. (2000) Networked multimedia environments for second language acquisition’ in Network-based language teaching: concepts and practice. New York : Cambridge University Press. P. 151–170.
9. Felix U. (2002) The Web as a vehicle for constructivist approaches in language teaching. London : Longman. P. 22–31.
10. Harris J. (2001) Structuring internet-enriched learning spaces. Learning & Leading with Technology. № 28(4). P. 50–55.
11. Gonzalez-Lloret M. (2003) Designing task-based CALL to promote interaction. Language Learning and Technology. № 7. P. 86–104.
12. Fulbright J. Academic Writing vs. Creative Writing. URL: http://www.jeanniefulbright.com/2008/07/academic-writing-vs-creative-writing (Cited: 8.10.2020).
13. Ivashchyshyn O., Dovbenko V. TALAS. URL: http://talas.dx.am/about.php (Cited: 4.11.2020).
14. Moodle LMS. URL: https://moodle.com/lms/ (Cited: 8.10.2020).
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Іващишин, О. М., & Кащишин, Н. Є. (2021). ІННОВАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 46-51. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-07
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)