СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

  • О. В. Дудіна Донецький національний медичний університет
Ключові слова: медичний ступінь, медична освіта, магістерська підготовка лікарів, досвід Китаю у підготовці лікарів, професійна компетентність магістра у галузі медицини

Анотація

У статті викладено результати дослідження стану професійної підготовки магістрів у галузі медицини в університетах Китайської Народної Республіки. У дослідженні виокремлено та обґрунтовано особливості підготовки лікарів на магістерському рівні, що дозволило виявити позитивні риси в формуванні фахівців у галузі медицини в університетах КНР. Встановлено, що взаємозв’язок ринку праці та вищої професійної підготовки майбутніх лікарів у Китаї позитивно впливає на якість підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі медицини. Досліджено динаміку змін чисельності випускників ЗВО КНР у ХХІ ст. та проаналізовано чинники, що її зумовлюють. Описано структуру медичної освіти магістрів у Китаї на сучасному етапі та розкрито теоретико-методологічні підходи до неї. Розглянуто питання розвитку професійної підготовки магістрів у галузі медицини в закладах вищої освіти в КНР. Стаття містить глибокий аналіз зарубіжних джерел, який дав змогу виокремити основні особливості та концепції підготовки магістрів у галузі медицини, а саме: формування повної готовності магістрів до висококваліфікованої, продуктивної та креативної практичної та наукової діяльності, інтегрована єдність навчальних цілей магістерської програми зі змістом освіти; застосування інтерактивних технологій; розвиток комунікативної компетентності фахівців у галузі медицини на магістерському рівні та забезпечення якості освіти медиків державними стандартами. Вивчення магістрами базових наукових досліджень у галузі медицини та розвиток критичного мислення і аналітичних навичок під час навчання є необхідним у медичній освіті і сприяє розвитку навичок для дослідницької та наукової роботи. Обґрунтовано, що система підготовки магістрів у галузі медицини в університетах Китаю є важливим складником світової системи медичної освіти, провідним фактором розвитку продуктивних сил суспільства. Визначено доцільність наукового визнання досвіду КНР у підготовці магістрів у галузі медицини на міжнародному рівні, що потребує системного підходу до його вивчення та сприяє вдосконаленню національних систем навчання майбутніх лікарів шляхом аналізу та адаптації передового світового досвіду в підготовці висококваліфікованих лікарів-практиків та дослідників.

Посилання

1. Hu M., Yee G., Zhou N., Yang N., Jiang X., Klepser D. Development and current status of clinical pharmacy education in China. American Journal of Pharmaceutical Education. 01 October, 2014. 78(8). URL: https://europepmc.org/article/pmc/pmc4226294 DOI: 10.5688/ajpe788157.
2. Wuhan University. Clinical Medicine. 2020. [Official site] URL: http://admission.whu.edu.cn/en/?c=content&a=show&id=2606.
3. Wu J., Liu X., Zhang X. Master clinical medical knowledge at certificated-doctor-level with deep learning model. Nature Communnications 9. 19 October, 2018. № 4352. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-018-06799-6 DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-06799-6.
4. Suang Z. Sheng S. Medical education and medical professionalism in China. The Lancet. Correspondance. 26 March, 2016. Vol. 387, Issue 10025. P. 1272-1273 URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30018-6/fulltext DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30018-6.
5. Wang Sh., Fu X., Liu Z., Wang B., Tang Y., Feng H., Wang J. General Practitioner Education Reform in China: Most Undergraduate Medical Students do not Choose General Practitioner as a Career Under the 5+3 Model.
Health Professions Education. ScienceDirect, June 2018. Vol. 4. Issue 2. P. 127-132 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452301116301237 DOI: https://doi.org/10.1016/j.hpe.2017.05.001.
6. Wu L., Wang Yo., Peng X., Song M., Guo X., Nelson H., Wang W. Development of a medical academic degree system in China. Medical Education Online. 15 January, 2014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3895259/ DOI: 10.3402/meo.v 19.23141.
7. Hsieh C.-R., Tang C. The multi-tiered medical education system and its influence on the health care market–China’s Flexner Report. Human Resources for Health. 5 July, 2019. Vol. 17. Article № 50. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-019-0382-4 DOI: https://doi.org/10.1186/s12960-019-0382-4.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Дудіна, О. В. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 95-99. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-15
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ