ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗДО ТА НУШ

  • О. О. Красовська Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
  • Н. М. Міськова Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
  • О. А. Хом’як Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Ключові слова: інклюзивна компетентність, майбутні педагоги, діти з особливими освітніми потребами, арт-терапевтичні технології

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі закладів дошкільної освіти та Нової української школи. Відзначено, що професійна неготовність вихователів, учителів і викладачів закладів вищої освіти до роботи в умовах інклюзії спричинена недоліками традиційної системи вищої освіти. Для успішного впровадження інклюзивної освіти на тлі інтенсивних змін у різних сферах суспільного життя вища освіта України повинна оптимізувати перехід до нової парадигми освіти – інноваційної, згідно з якою підготовка педагогів до реалізації завдань інклюзивного навчання ґрунтована на компетентнісних засадах. Визначено, що широке впровадження інклюзивної освіти є однією з найбільш важливих та цінних за своїми наслідками реформ педагогічної галузі. Інклюзивна освіта в Україні є інноваційним освітнім процесом і водночас одним з міжнародних зобов’язань. Зміни у вітчизняному законодавстві дали значну рушійну силу в розвитку інклюзивної освіти України. Зважаючи на задеклароване, дитина з особливими потребами може вільно обрати освітній заклад, у будь-якому з них педагог повинен бути готовим прийняти дитину, включити її у розвивальне середовище і забезпечити якісним рівнем освіти. Тому від сформованості інклюзивної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти залежить успішність адаптації дитини в освітньому просторі. Визначено, що невіддільним складником інклюзивної компетентності педагога є здатність використовувати у професійно-педагогічній діяльності широкий спектр інноваційних технологій і підходів до дітей з особливими освітніми потребами: здоров’язбережувальні і корекційно-розвивальні, арт-зняття психічних бар’єрів у навчанні. Доведено, що застосування арт-терапевтичних, альтернативних освітніх технологій, заснованих на активному використанні в освітньому процесі різновидів мистецтва, дає змогу простежити важливість послідовного творчого розвитку і ґрунтовної творчо-спрямованої професійної підготовки сучасного вихователя закладу дошкільної освіти та вчителя початкової школи.

Посилання

1. Концепція розвитку інклюзивної освіти: Наказ МОН від 01.10.2010 № 912. URL: https: //studfile.net/preview/ 5242153 /page:16/ (дата звернення: 25.10.2020).
2. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ : ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.
3. Концепція Нової української школи. URL: https://drive.google.eom/file/d/0BzKkv8gxSZUkMzZMbWtPYU9IWX М/view/ (дата звернення: 25.10.2020).
4. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта». URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B.pdf (дата звернення: 25.10.2020).
5. Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 248 с.
6. Бойчук Ю.Д. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я : монографія / Ю.Д. Бойчук, О.С. Бородіна, О.М. Микитюк; Харків. 2015. 117 с.
7. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. Санкт-петербург : Речь, 2006. 160 с.
8. Грабенко Т. Чудеса на піску / Т. Грабенко, Т. Зінкевич-Євстигнеєва. Київ. : Ред. загальнопед. газ., 2004. 128 с.
9. Зинкевич-Евстигеева Т. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. СПб. : Питер, 1998. 300 с.
10. Бурачевская О. В., Бурачевская Т. В. Техника Sand-play как элемент арт-технологий в работе с детьми с нарушениями речевого и интеллектуального развития. Вопросы дошкольной педагогики. 2017. № 2. С. 141–143.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Красовська, О. О., Міськова, Н. М., & Хом’як, О. А. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗДО ТА НУШ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 106-111. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-17
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ