ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • В. С. Ульянова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: компонент, якість, музично- педагогічні знання, майбутній фахівець, професійна діяльність

Анотація

У статті досліджується проблема професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, його інтегральна характеристика особистості майбутнього фахівця, що поєднує рівень необхідних художньо-естетичних, музично-педагогічних знань, умінь, навичок, здібностей, професійно важливих якостей для ефективного виконання професійної діяльності, які за достатньої мотивації забезпечують самореалізацію та самовдосконалення особистості вчителя музичного мистецтва в процесі професійної діяльності. Аналізуючи підходи різних учених до дослідження поняття «професійна компетентність» і зважаючи на специфіку музичної діяльності як науки і як навчального предмета, в структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва можна визначити такі компоненти, кожному з яких відповідають певні компетентності: навчально-пізнавальний (загальнопрофесійні, загальнопедагогічні та загальнопсихологічні компетентності, мотиваційна та комунікативна компетентності); фаховий (музично-практичні компетентності, загальні та спеціальні здібності, професійно важливі якості), професійно-особистісний (художньо- естетична компетентність, педагогічна майстерність, особистісні якості, необхідні для викладання предметів художньо-естетичного циклу). Під професійною компетентністю майбутнього вчителя музичного мистецтва ми розуміємо інтегральну характеристику особистості майбутнього фахівця, що поєднує рівень необхідних художньо-естетичних, музично- педагогічних знань, умінь, навичок, здібностей, професійно важливих якостей для ефективного виконання професійної діяльності, які за достатньої мотивації забезпечують самореалізацію та самовдосконалення особистості вчителя музичного мистецтва в процесі професійної діяльності. Це визначення дає можливість виокремити в структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва такі компоненти: навчально-пізнавальний (загальнопрофесійні, загальнопедагогічні, мотиваційні компетентності); фаховий (музично- практичні компетентності, спеціальні здібності, професійно важливі якості), професійно-особистісний.

Посилання

1. Адольф В. A. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя. Педагогика. 1998. № 1. С. 72–75.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. С. 376.
3. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя. Педагогика. 1995. № 6. С. 55–63.
4. Тaлизiн М.С. Проблеми якості освіти. Київ: Наукова думка, 2006. С. 112.
5. Xутopcкoй A.В. Ключевые компетенции как компонент личнocтнo-opиeнтиpoвaннoй парадигмы образования. Народное образование. 2003. № 2. C. 58–64.
6. Stones E. Psychopedagogy. Psychological Theory and the Practice of Teaching. 1979, 400 p.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Ульянова, В. С. (2021). ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 148-152. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-23
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ