ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

  • Н. С. Щерба Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: інклюзивний клас, підготовка майбутніх викладачів EFL, мотиваційні та орієнтаційні аспекти, індивідуальний курс, віртуальний клас

Анотація

Метою дослідження є виявлення факторів, які сприяють формуванню в майбутніх учителів англійської мови (як іноземної) психологічної готовності до навчання учнів з інвалідністю в Україні. Відповідно до результатів проведеного аналізу наукових джерел, ставлення вчителів до педагогічної діяльності загалом залежить від таких факторів, як вчасна заробітна платня, неупереджене ставлення, прийнятна поведінка учнів, наявність учительської (кабінетів для персоналу), комфортні умови роботи, доступність навчальних ресурсів, невеликий розмір класів, невелика відстань до школи, можливість працювати з дітьми з вищих верств населення, а також автономія вчителя в підборі методів і форм роботи. Що стосується навчання учнів з інвалідністю, то, як уважає низка дослідників, ставлення до них учителів залежить від важкості та типу інвалідності, а також від наявності спеціальної попередньої психолого- педагогічної підготовки. Дослідження, проведене у 2018–2021 рр. в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, яке залучило 96 студентів-магістрантів, дозволяє підтвердити висновок, що психологічна готовність майбутніх учителів до інклюзивного навчання учнів з інвалідністю безпосередньо залежить від проходження ними спеціалізованого курсу, що передбачає підготовку до вирішення проблемних ситуацій в інклюзивному класі. Різниця середньозважених показників до- та післяекспериментального зрізів у групах 1 і 2 становила 24,4% та 24% відповідно, що свідчить про надійність отриманих результатів. Водночас різниця відповідних показників у групі 3 становила 29,2%, що можна пояснити додатковим інтерактивним використанням у ній віртуального навчального середовища Edmodo. Останнє було єдиною змінною, що відрізняла навчання у групі 3 від навчання в групах 1 і 2. Студенти виконувати електронні тести до кожного заняття, розв’язували кейси (як завдання для самостійної роботи до занять 9–16), а також мали виконати 4 вебквести, запропоновані як альтернатива до розв’язання окремих кейсів. Таким чином, регулярне використання зазначених вебтехнологій у віртуальному класі можна вважати додатковим фактором, що позитивно впливає на розвиток у майбутніх учителів психологічної готовності до навчання учнів з інвалідністю. такий висновок є особливо значущим для організації підготовки студентів в умовах дистанційної вищої освіти в період пандемії COVID-19.

Посилання

1. Nyam J., William-West, T.O. Teachers motivation: A Study of the Psychological and Social Factors. International Journal of Education and Research. 2014. № 2(2), Р. 1-8.
2. Bishay A. Teacher motivation and Job Satisfaction. Psychology Journal of Undergraduate Science. 1996. № 3. Р. 147-154.
3. Alexander D., Chant D., Cox B. What motivates people to become teachers. Australian Journal of Teacher Education. 1994. № 19 (2). Р. 40–49.
4. Atkinson E. S. An investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology. 2000. № 20. Р. 45–57.
5. Nawaz N. & Yasin H. Determinants of Motivation in Teachers: A Study of Private Secondary Schools Chain Networks in Bahawalpur. Journal of Education and Practice. 2015. № 6 (4). Р. 55–60.
6. Kamoh N. M., Ughili L. S., Abada A. A. Enhancing the teacher profession: key to revamping. The education sector in Nigeria. Part-I: Social Sciences and Humanities. 2013. № 4(1). Р. 129–139.
7. Kirillova E. A. & Faizrakhmanova A. T. Teaching staff training for work in the context of inclusive education. IEJME – Mathematics Education. 2016. № 11(4), Р. 647–656.
8. De Boer A., Pijl S., & Minnaert A. Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. International Journal of Inclusive Education. 2011. № 15 (3). Р. 331–353.
9. Sabella Th.V. Teachers’ attitudes toward inclusion of children with disabilities in rural El Salvador : PhD Dissertation. Maryland, 2015. 261 p.
10. Щерба Н.С. Іншомовна освіта дітей з особливими потребами: 15 інтерактивних майстерень : навчальний посібник. Житомир : Бук Друк. 2019. 283 c.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Щерба, Н. С. (2021). ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 170-175. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ