СТАТУС У ГРУПІ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Т. І. Оніщук Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: старший дошкільний вік, статус у групі, особливості спілкування, комунікативна спрямованість, колектив

Анотація

У статті проаналізовано теорії науковців та обґрунтовано роль особливостей спілкування дошкільників у формуванні статусу в колективі; виявлено, що психічний та особистісний розвиток дитини в старшому дошкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку – перебуванням у закладі дошкільної освіти, де статус у групі залежить від особливостей спілкування, а саме: спрямованості у спілкуванні та рівня потреби в спілкуванні. Дошкільний освітній заклад ставить перед дитиною нові вимоги стосовно мовного розвитку: мова повинна бути грамотною, короткою, чіткою в думках, виразною; під час спілкування мовні побудови повинні відповідати очікуванням, що склалися в культурі. Спілкування стає особливою школою соціальних стосунків. Дитина поки що неусвідомлено пізнає існування різних стилів спілкування. До більшості лідерів та активістів групи належать діти, які мають високий і середній рівень потреби в спілкуванні та діалогічну комунікативну спрямованість. Під час дослідження було виявлено, що основною причиною, яка впливає на новоутворення в особистості старшого дошкільника, є зміна соціальної ситуації розвитку, що висуває нові вимоги до поведінки, діяльності, навчання, до системи відносин із дорослими та однолітками, новими особливостями спілкування. Потреба в спілкуванні є однією з основних соціогенних рис людини. Вона виникає в процесі накопичення досвіду в міжособистісній взаємодії. У її основі лежить потреба в емоційному контакті, соціалізований пошук контактів і відповідна техніка задоволення. Вона виявляється в прагненні індивіда належати до групи, бути її членом, взаємодіяти з нею, брати участь у спільній діяльності, перебувати разом тощо. Потреба в спілкуванні є тим вихідним пунктом, що пов’язує людину з особами, котрі її оточують, забезпечують її розвиток як особистості. Статистично підтверджено безпосередній вплив спрямованості в спілкуванні та рівня потреби в спілкуванні на статус у колективі старших дошкільників. Найефективнішою виявилася діалогічна спрямованість у спілкуванні, а найбільш негативно на статус у колективі впливає авторитарна спрямованість у спілкуванні.

Посилання

1. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія : Підручник для ВНЗ. Москва : Аспект Пресс, 1999. 375 с.
2. Драгунова Т.В. Вікові та індивідуальні особливості молодших підлітків. Київ : Просвіта, 1967. 360 с.
3. Киричук А.В. Проблеми спілкування, і виховання. Тарту, 1974. 375 с.
4. Ковальов О.Г. Курс лекцій з соціальної психології. Москва. 91 с.
5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : курс лекцій. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 128 с.
6. Мазоха Д.С. Педагогіка : навчальний посібник. Київ, 2005. 232с.
7. Маслов А.О. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник. Житомир: ЖДЖ, 2005. 176 с.
8. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2011. 373 с.
9. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2008. 432 с.
10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник. Вид. 3-е, доповнене. Київ, 2001. 608 с.
11. Проблеми особистості і колективу в системі виховної роботи школи. Київ : Рідна школа. 2002. С. 35–37.
12. Соціальна психологія : навчальний посібник / за ред. А.Л. Журавльова. Київ, 2002. 351 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Оніщук, Т. І. (2021). СТАТУС У ГРУПІ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 213-219. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-33