КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТОДАВЦІВ

  • Є. M. Хриков Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: ключові ідеї, взаємодія, заклади вищої освіти, роботодавці

Анотація

У статті здійснено обґрунтування ключових ідей підвищення ефективності взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців. На основі аналізу літератури з’ясовано, що науковці виокремлюють ефективний довід, недоліки, перспективні завдання з оптимізації взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців. Узагальнення отриманої інформації дозволило виокремити такі ключові ідеї оптимізації взаємодії, як спрямованість взаємодії на розвиток регіону та країни; партнерський характер взаємодії; нормативне закріплення мети, змісту, форм взаємодії; орієнтація на перспективне планування взаємодії; поєднання використання досвіду вітчизняного, міжнародного досвіду взаємодії та розроблення її інноваційних форм; технологічне забезпечення функціонування системи взаємодії за допомогою напрацьованих її форм; спрямованість працівників на забезпечення взаємодії; вирішення проблеми взаємодії на чотирьох рівнях (державному, регіональному, галузевому та рівні окремих установ). Розглянуто алгоритм дій налагодження взаємодії з роботодавцями на рівні кафедри університету. Перший крок – визначити наявних та потенційних партнерів взаємодії. Другий – мотивувати їх на активізацію взаємодії за допомогою особистісного спілкування, листів, нарад. Третій – нормативне та організаційне визначення взаємодії шляхом розроблення нормативних документів, корекції посадових обов’язків та створення певних колегіальних органів із представників партнерів взаємодії. Четвертий – розроблення перспективних планів спільної роботи. П’ятий – розроблення критеріїв та аналіз процесу взаємодії, що може стати основою для його вдосконалення та корекції. Зроблено висновок, що оновлення змісту та форм взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців може стати суттєвим чинником для прогресу цієї ланки освіти та розвитку всієї країни.

Посилання

1. Безвух С. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3. С. 7–14.
2. Безтелесна Л. Механізми взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів в системі безперервної освіти. Нова педагогічна думка. 2013. № 1.2. С. 174–177.
3. Мазур І. Стратегія розвитку партнерства вищої освіти, науки та бізнесу Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2014. № 12 (165). С. 6–11.
4. Покідіна В. Університети та бізнес: міжнародний досвід співпраці та перспективи для України. Проект «Популярна економіка: ціна держави». 2016. № 41. 25 с.
5. Тарасенко С.І., Демченко М.Є. Партнерство університетів та бізнесу: форми та перспективи розвитку в умовах підвищення інноваційності економіки. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 302–308.
6. Чумак В.Д. Взаємодія роботодавців із закладами вищої освіти: учора, сьогодні, завтра. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/569/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._2018.PDF. (дата звернення: 20.03.2020).
7. Шевчук Н.В., Допілко О.В., Сапільнікова О.О. Сучасні тенденції взаємодії вітчизняних університетів та бізнес-одиниць. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84323435.pdf. (дата звернення: 20.03.2020).
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
ХриковЄ. M. (2021). КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТОДАВЦІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 310-314. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-48