ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Ю. Т. Харченко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: концертмейстер, інформаційно-комунікативні технології, інтернет-ресурси, медіатехнології, професійна діяльність концертмейстера закладу вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто застосування інформаційно-комунікативних технологій як засобу підвищення якості професійної діяльності концертмейстера закладу вищої освіти, що зумовлено необхідністю адаптації до змін, які відбуваються в галузі сучасної музичної педагогіки. Важливість досліджуваної теми пов’язана з тим, що окреслені технології перетворили сучасний освітній процес загалом: змінилися особливості професійної діяльності концертмейстера закладу вищої освіти, характер комунікації між викладачем, концертмейстером і студентом. Зважаючи на це, доцільно проаналізувати фахову діяльність концертмейстера закладу вищої освіти з точки зору використання інформаційно-комунікативних технологій у своїй професійній діяльності, яка в умовах сьогодення носить творчий та індивідуальний характер. Зазначено, що використання інформаційних технологій на підготовчому та репетиційному етапах роботи концертмейстера закладу вищої освіти із здобувачами вищої освіти-виконавцями дає змогу концертмейстерові здійснювати пошук ефективних підходів у власній професійній діяльності, діяти відповідно до науково-освітньої діяльності університету. Експертиза практики, пов’язаної з професійною діяльністю концертмейстера закладу вищої освіти, свідчить про те, що незважаючи на широке коло досліджень із питань методології концертмейстерства, досі не здійснено предметного аналізу питань застосування фахівцем інформаційно-комунікативних технологій, що є необхідністю в сучасних реаліях освіти. Метою та завданням представленої роботи є здійснення аналізу впровадження інформаційно-комунікативних технологій, обґрунтування доцільності та необхідності їх застосування у професійній діяльності концертмейстера закладу вищої освіти. Основними методами, використаними в дослідженні, є історичний, аналітичний, евристичний, емпіричний. Робиться висновок про те, що поєднання традиційних підходів із сучасними інформаційно- комунікативними технологіями актуалізує концертмейстера закладу вищої освіти на новий вектор діяльності, пов’язаний із оновленням інтелектуального та фахового досвіду, що сприятиме пошуку нових ідей, орієнтирів щодо функціональних професійних завдань.

Посилання

1. Алёшина О. Использование интернет-ресурсов в преподавании специальных дисциплин. Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 449–451. URL: https://moluch.ru/archive/127/35038/
2. Горюнова О. Медиа: история экспансии. Краткий конспект курса лекций. 2001. URL: https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/1/162__--_-2001-66_.pdf
3. Духаніна Н. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : Вища освіта України. Дод. 3. Т. V. (12). 2008. С. 189–193.
4. Карплюк С. Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, № 241, 2017. С. 122–125.
5. Короткова О. Деякі історичні аспекти становлення професії акомпаніатора-концертмейстера. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 52–55.
6. Кушнір К. Роль сучасних музично-комп’ютерних технологій у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 17. С. 259–263.
7. Молчанова Т. Мистецтво піаніста-концертмейстера у соціокультурному контексті сучасності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2013. Вип. 19 (1). С. 212–217.
8. Чекан Ю. Сучасна соціокультурна ситуація і проблеми музичної освіти. Українська музика. 2013. Вип. 3 (9). С. 41–53.
9. Філенко О. Використання інноваційних технологій для забезпечення музичного супроводу до практичних занять з хореографічних дисциплін. Херсон. 2015. С. 254–260.
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Харченко, Ю. Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 322-327. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-50
Розділ
РОЗДІЛ IX. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ