ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

  • В. В. Партола Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Н. М. Смолянюк Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Л. П. Старікова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: екологічне виховання, підготовка, навчальні програми, майбутні вчителі, початкові класи

Анотація

У статті розкрито питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів початкових класів з досвіду роботи кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Визначено поняття «підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів», обґрунтовано модель підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання школярів в умовах закладу вищої освіти педагогічного профілю. Встановлено, що поняття «підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання молодших школярів» розкривається через систему, компонентами якої є екологічні знання, професійно значущі особистісні якості майбутнього педагога, володіння сучасними технологіями навчання та методами екологічного виховання молодших школярів. Характеризується модель підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання в умовах ЗВО педагогічного профілю. З’ясовано, що під час навчання у ЗВО педагогічного профілю, зокрема на факультеті початкового навчання, питання екології й охорони навколишнього середовища є складовою частиною таких навчальних дисциплін природничо-математичного циклу, як: основи природознавства (основи ботаніки, зоології і землезнавства), суспільствознавство та основи екології. У реалізації змісту екологічного виховання особливої ваги набуває предмет «Методика викладання освітньої галузі «Природознавство». Важливу роль в екологічному вихованні студентів відіграють також предмети психолого-педагогічного циклу, педагогічні та польові практики. Роз’яснено, що для активізації наукової діяльності студентів у галузі питань екологічного виховання молодших школярів на кафедрі теорії і методики викладання природничо- математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті здійснюється робота з підготовки наукових робіт студентів у зазначеній сфері діяльності, – це підготовка під керівництвом викладача кафедри доповіді для виступу на студентській науково-практичній конференції з подальшою публікацією тез доповіді у науковій збірці.

Посилання

1. Екологічна освіта та виховання молодших школярів : методичні матеріали для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта» / упоряд. О.П. Грошовенко. Вінниця, 2010. 82 с.
2. Ільман В. Діяльні аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи: сучасні тенденції. Рідна школа. 2011. № 1–2. С. 30–37.
3. Лаврентьєва О.О. Розвиток методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія. Київ, 2014. 456 с.
4. Методика навчання природознавства : робочий зошит з методичними матеріалами : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта» / уклад. О.П. Грошовенко, Л.А. Присяжнюк. Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2011. 204 с.
5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. Київ, 1999. 324 с.
6. Тарасенко Г.С. Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти : монографія. Черкаси, 2006. 308 с.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Партола, В. В., Смолянюк, Н. М., & Старікова, Л. П. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 96-102. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-14
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ