ПРОЄКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

  • Ю. О. Сіциліцин Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: паралельні обчислення, паралельне програмування, С , MPI, навчання паралельного програмування

Анотація

У статті висвітлений підхід до навчання студентів паралельного програмування засобами візуального навчального середовища для розробки паралельних програм. Автор висвітлює проблеми, які виникають у навчанні студентів паралельного програмування на лабораторних роботах. Натепер у закладах вищої освіти не починають викладати паралельне програмування, поки студент не розвине знання з послідовного програмування. Така практика приводить до того, що у розробці паралельних програм студенти спочатку пишуть послідовну програму. Автор доводить, що розробка студентами паралельних програм на лабораторних роботах з паралельного програмування потребує досить великого рівня володіння мовою програмування та прийомами роботи з даними. Це пов’язане з використанням динамічних масивів мови програмування С++ та бібліотеки паралельного та розподіленого програмування MPI. Для переходу до розробки паралельного коду спочатку студенту потрібно розробити частину програми, пов’язану з оголошенням змінних і масивів та опису роботи з динамічними масивами. Також розробка паралельних алгоритмів ускладняється тим, що студенти вже встигли виробити у себе навички створення послідовних алгоритмів, а ці навички заважають розробці паралельних алгоритмів. Для вирішення проблеми автор пропонує розробити навчальне візуальне середовище. Для цього автор формулює основні вимоги до проєктування візуального середовища та розробляє формальну мову, яка буде використовуватися паралельним середовищем. Ця мова допоможе спростити етап розробки програми, пов’язаний з підготовкою даних до паралельної обробки, та зосередитися саме на паралельній обробці. У висновках автор стверджує, що навчальне візуальне середовище допоможе студентам розробити паралельний код та візуально відстежити його виконання, що своєю чергою допоможе студентам ефективніше засвоїти паралельне програмування.

Посилання

1. Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. Програмування мовою С++ : навчальний посібник. Львів : Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011. 292 с.
2. Карпов А. Введение в проблематику разработки параллельных программ. URL: https://www.viva64.com/ru/a/0016/.
3. Adams J., Brown R., Shoop E. Patterns and Exemplars: Compelling Strategies for Teaching Parallel and Distributed Computing to CS Undergraduates. J. 2013 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum.
4. Breuer A., Bader M. Teaching Parallel Programming Models on a Shallow-Water Code. 11th International Symposium on Parallel and Distributed Computing. 2012.
5. Franczak T., Nkansahz A., Marrinan T., Papka M.E. A Path from Serial Execution to Hybrid Parallelization for Learning HPC. Workshop on Education for High-Performance Computing ser. EduHPC’17. 2017.
6. Gregg C., Tychonievich L., Cohoon J., Hazelwood K., EcoSim J. A language and experience teaching parallel programming in elementary school, in SIGCSE’12. 2012, pp. 51–56.
7. Kuhail M.A., Cook S., Neustrom J.W., Rao P. Teaching Parallel Programming with Active Learning. IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops. 2018.
8. Sitsylitsyn Y. Methods, tools for teaching parallel, distributed computing in universities: a systematic review of the literature. ICHTML 2020: SHS Web of Conferences 75. 2020.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Сіциліцин, Ю. О. (2021). ПРОЄКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 116-120. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-17
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ