ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • О. В. Припотень ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: заклад освіти, проєкт, управління, діяльність, проєктна діяльність, міжнародний проєкт

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано особливості проєктної діяльності у процесі управління закладом освіти на прикладі Таращанського академічного ліцею «Ерудит». Сформульовано ключові поняття, що створюють уявлення про предмет дослідження та їх вплив на ефективність, результативність та продовження реалізації проєктних завдань після закінчення проєкту. Описано необхідні умови проєктної діяльності в закладах загальної середньої освіти та зазначено, що до впровадження системи управління проєктами слід підходити як до окремого проєкту. Для уникнення проблем під час підготовки та реалізації такого виду діяльності потрібно вивчити ситуацію та озброїти команду певними знаннями, контролювати виконання зобов’язань та передбачити ризики, створювати атмосферу взаємної поваги та мотивувати членів команди. Провідне місце в управлінні закладом освіти належить проєктній діяльності. Процес управління людськими, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами протягом усього циклу здійснення проєкту є безперервним і потребує постійного контролю. Виокремлено міжнародний проєкт у закладі освіти як окремий вид інноваційної діяльності. Участь освітніх закладів у міжнародних проєктах стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень, а зміна ситуації на ринку праці спонукає заклади освіти до співпраці із зарубіжними колегами. Проаналізовано позитивні зміни у колективі Таращанського академічного ліцею «Ерудит». Учителі ліцею як транслятори знань і життєвої практики самі збагатилися знаннями і відповідно розширили світогляд. Ліцей реалізує проєкти в кожному виді своєї діяльності та на кожному рівні освіти. Керівник має бути всебічно обізнаний і знати стан справ на кожному етапі проєктної діяльності, вміти виявити фактори, що спричиняють ризики, глибоко проаналізувати їх і усунути, правильно і своєчасно відреагувати на запити колективу, вживати конкретних, дієвих заходів, заохочувати ініціативу, новаторство, підтримувати таланти. Управління проєктами є динамічно розвиненим вектором теорії і практики менеджменту, актуальність якого з кожним роком тільки зростає.

Посилання

1. Бушуєва Н.С., Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. Управління проєктами та програмами організаційного розвитку : навчальний посібник. Київ : Самміт-Книга 2010. 198 с.
2. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом : навчальний посібник. Харків : «Основа», 2003. 240 с.
3. Економічний словник-довідник /за ред. С.В. Мочерного. Київ : Феміна, 1995. 368 с.
4. Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремінь. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
5. Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управління проєктами : навчальний посібник. 2-е вид. Москва : Омега-Л, 2004. 664.
6. Михайловська О. В. Операційний менеджмент. Управління проєктами : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : Кондор, 2008. 550 с.
7. Тімофєєва В.О., Чумаченко І.В. Моделювання процесів в економіці та управлінні проєктами з використанням нових інформаційних технологій : монографія. Харків : ХНУРЕ, 2015. 244 с.
8. Commercializing High Technology: East and West. Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1997.
9. Філософська точка зору на діяльність та практику. Реферат. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12890/.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Припотень, О. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 143-149. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-21
Розділ
РОЗДІЛ VII. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ