РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПІДКАСТИНГУ

  • О. В. Бабенко Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: навички 21-го століття, інформаційні технології, канадська радіомовна корпорація, таксономія Блума, ключові компетенції

Анотація

У статті розглянуто передовий досвід канадських освітян щодо стратегій та методів формування умінь і навичок XXI століття у креативному освітньому середовищі на основі сучасних цифрових технологій та автентичних аудіоресурсів. Здобуття вищої освіти не гарантує високої конкурентоспроможності випускників навчальних закладів на ринку праці. Нині сучасна система освіти не може обмежуватися підготовкою фахівців тільки в традиційних формах і вимагає звернення до когнітивних механізмів засвоєння і набуття знань. Діяльність людини нерозривно пов’язана sз зовнішньою (фізичною) та внутрішньою (психічною) сторонами (мотиваційною, пізнавальною та регуляторною). Для досягнення успіху в сучасних реаліях визначальною характеристикою навчального процесу постає орієнтація на когнітивний та особистісний розвиток студентів. Мета дослідження – всебічний аналіз передового педагогічного досвіду закордонних колег щодо впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Когнітивні механізми описано як вищі функції мозку та індивідуальні психологічні здібності людини, які потребують відповідних технологій та методів навчання. Розвиток критичного та творчого мислення тісно пов’язаний з використанням таксономії Блума, ієрархічного впорядкування когнітивних навичок за допомогою дієслів планування. Ґрунтуючись на практиці застосування, викладачі планують освітні цілі та завдання, проєктують конкретні методологічні кроки та досягають високих результатів навчання. Узагальнено міжнародний досвід на прикладі пілотного проєкту канадської радіомовної корпорації «Підкасти в класі». Наголошено, що методичні матеріали мають чітко вимірювані цілі, включають ресурси діяльності, як-от плани уроків, слайд-шоу, аудіо для завантаження, тексти епізодів, наочність для занять, бонусні міні-епізоди. Апробація інноваційних ресурсів та методики свідчить, що складники креативного освітнього середовища, сучасні цифрові інструменти, автентичні аудіоресурси сприяють розвитку когнітивних та інтелектуальних здібностей студентів, формують сучасні ключові компетенції: абстрактне та критичне мислення, творчість, саморефлексію, особистісний ріст, автономність.

Посилання

1. Бабенко О.В. Сутність процесу інтеріоризації як центрального механізму когнітивного розвитку особистості. Молодий вчений. 2019. № 8(1). С. 54–57. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-13
2. Babenko O.V. Use of podcasting for teaching English on the example of CBC Edmonton resources. Молодий вчений. 2020. № 11 (87). С. 362–364. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-78
3. Бабенко О.В. Теоретичні аспекти формування когнітивно-інтелектуальних здібностей студентів-філологів. Молодь і ринок. 2019. № 10 (177). С. 25–30. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187039
4. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 2002. 264 с.
5. Close your textbooks. “Podcasts In Class” switches up the lesson plan, URL:https://www.cbc.ca/radio/podcastnews/close-your-textbooks-podcasts-in-class-switches-up-the-lesson-plan-1.5264767 (November, 15, 2020).
6. Millin S. Using podcasts to develop listening skills. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/sandymillin/using-podcasts-develop-listening-skills,2016 (дата звернення 12.12.20.)
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Бабенко, О. В. (2021). РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПІДКАСТИНГУ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 150-155. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-22