ВИМОГИ ДО АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Л. В. Роєнко Київський національний університет технологій і дизайну
Ключові слова: автентичні тексти, шляхи адаптації автентичних матеріалів, аналіз потреб студентів, рівень складності автентичних матеріалів, недоліки та переваги використання автентичних матеріалів

Анотація

У статті проаналізовано головні вимоги до використання автентичних матеріалів (текстів) під час занять з англійської мови зі студентами немовних факультетів ЗВО. Здійснено аналіз визначення лінгвістів- науковців щодо того, які тексти іноземною мовою можуть вважатися автентичними. Загалом, автентичними доцільно вважати тексти, що запозичені із комунікативної практики носіїв мови і призначені для сприйняття носіями такої мови. У статті значна увага приділяється важливості використання автентичних матеріалів як джерела реальної мови у реальному життєвому контексті. Здійснено аналіз аспектів актуальності і доречності використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови фахового спрямування, також зазначено переваги та труднощі використання автентичних матеріалів на заняттях зі студентами. У дослідженні описані основні критерії, за якими викладач має здійснювати відбір автентичних матеріалів з навчальною метою. Серед найважливіших критеріїв зазначено культурний аспект, довжину тексту, складність, співвідношення вже відомих та нових слів в автентичному тексті. Окреслено головні шляхи та методи адаптації автентичних матеріалів до потреб студентів, де може здійснюватися розширення тексту, видалення певних елементів або можуть бути внесені зміни у завдання до тексту. Оцінювання автентичних текстів як потенційних навчальних матеріалів рекомендовано здійснювати, використовуючи CATALYST аналіз, який стосується аспектів відповідності матеріалів до мети заняття, доречності використання, доступності, відповідності мовного рівня підготовки студентів, наскільки матеріал є цікавим, чи матеріал уже застосовувався раніше під час занять, та загальне враження викладача щодо його навчальної ефективності. Також слід звернути увагу на культурний аспект, довжину статті, кількість нової лексики. Оскільки використання поданих навчальних матеріалів має сильний мотиваційний вплив на студентів, позитивний чи негативний, у статті наголошується, що викладач повинен ставити перед собою чітку педагогічну мету, чому на занятті є доречним використання автентичних текстів. Пропонується використання онлайн-ресурсу Oxford Text Checker для перевірки рівня лексичної складності автентичних текстів та пояснюються особливості його застосування.

Посилання

1. Вороніна Г.І. Організація роботи з автентичними текстами молодіжної преси у старших класах шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. Іноземні мови у шкільництві. 1999. № 2. С. 55–59.
2. Коломійчук І.М. Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13) C. 102–105.
3. Berardo S.A. The use of authentic materials in the teaching of reading. The Reading Matrix. 2006. No. 6 (2). P. 60–67.
4. Grant N. Making the most of your textbook. London : Longman, 1987. P. 88.
5. Michel Y.K. EFL Materials – from Adoption to Adaptation: Definitional, Practical and Operational Aspects of Textbook Development by Teachers. International Journal of English and Education Vol. 7, Issue 4. 2018. P. 260–274.
6. Norhall N. Reading online. English Teaching Professional. 2010. No. 71. P. 57–58.
7. Nuttall C. Teaching Reading Skills in a foreign language. New Edition. Oxford : Heinemann. 1996. 290 p.
8. Oxford Learner’s Dictionaries. Oxford Text Checker. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/text-checker/.
9. Shepherd S. Using authentic materials. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-authenticmaterials.
10. Sabio R. Choosing online materials. English Teaching Professional. 2009. No. 65. P. 56–58.
11. Senior R. Authentic Responses to Authentic Materials. English Teaching Professional. 2005. No. 38. P. 71.
12. Sony Innovation Fund. URL: http://www.sonyinnovationfund.com/.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Роєнко, Л. В. (2021). ВИМОГИ ДО АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 215-220. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-32