МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СУДНОВОДІЇВ

Ключові слова: судноводіння, мореплавці, студенти, заняття англійської мови для спеціальних цілей

Анотація

У статті розглянуто основні методичні прийоми навчання метеорології для офіцерів палуби. Проаналізовано праці науковців із питань метеорології для судноплавства та зосереджено увагу на їхній інтерпретації терміна «метеорологія» та питаннях навчання, які пропонуються студентам кафедри судноводіїв (Б. Лю, К. Тейлор, Л. Хассе, Л. Сі, Т. Грис, В. Стенлі Вілсон). Визначено роль метеорології в безпечній навігації, а саме: результат методів прогнозування наслідків унаслідок суворих погодних умов, аналізу метеорологічних даних, дії відповідно до морських публікацій («Адміралтейські напрямки плавання», «Керівництво по входу до порту», повідомлення NAVTEX), які передбачені та регулюються ІМО (Міжнародна морська організація), щоб уникнути морських надзвичайних ситуацій. Запропоновано на занятті морської англійської мови для офіцерів палуби такі методи навчання для ефективності: перевернутий клас, дизайнерське мислення, самонавчання, гейміфікація, соціальні медіа, безкоштовні інструменти онлайн-навчання. Представлено детальний опис планування навчального заняття відповідно до тем, де всі згадані методи навчання поєднувалися і давали можливість говорити про метеорологію для безпечної навігації. Модуль складається з трьох тем, кожна з яких має п’ять уроків на основі підходу EASA (Занурення, Дія, Вивчення, Дія). Після кожної теми було визначено професійні компетенції: вміти читати та описувати карти погоди, описувати стан моря за шкалою Бофорта; звітувати про погодні умови згідно з повідомленням NAVTEX, й основна компетенція всього модуля полягає у тому, щоб говорити про метеорологічну інформацію для безпечної навігації. Запропоновано оцінку професійних навичок студентів, отриманих після модуля: комп'ютерний тест на навчальній платформі Moodle – 24 різні тести відкритого/закритого типу – 5 балів; усна професійна компетентність – 10 питань – 10 балів. Перевірено доречність, плавність, точність відповідей студентів під час говоріння. Зроблено висновок про корисність та ефективність методичних прийомів під час теми «Метеорологія» на занятті морської англійської мови для офіцерів палуби.

Посилання

1. Bondarenko V. Across the Ocean : coursebook. Kherson : Star, 2020. 244 p.
2. IMO Model Course 3.17. Maritime English / ed. International Maritime Organization. 2015. 135 p.
3. IMO Standard Marine Communication Phrases / ed. International Maritime Organization. 2002. 116 p.
4. L. Hasse. Basic Atmospheric Structure and Concepts: Beaufort Wind Scale. Encyclopedia of Atmospheric Sciences. Cambridge, UK, 2015. (Second Edition), 2015. P. 92-128. URL: https://www.sciencedirect.com (Last accessed: 04.05.2021)
5. L. Xie, B. Liu. Weather Forecasting: Marine Meteorology. Encyclopedia of Atmospheric Sciences. Cambridge, UK, 2015. (Second Edition), 2015. P. 136-145. URL: https://www.sciencedirect.com (Last accessed: 04.05.2021)
6. Malakhivska T. Lucky Voyage : coursebook. Kherson : Star, 2019. 272 p.
7. Barsuk S. Sail Safe : coursebook. Kherson : Star, 2019. 190 p.
8. Bobrysheva N. Seven Seas Ahead : course book. Kherson : Star, 2019. 244 p.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Кулікова, І. Ю. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СУДНОВОДІЇВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 81-86. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-12
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)